Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Pomimo głośnych protestów wróżki cofnąłeś zegar o kilka wieków w tył, jesteś rycerzem, czy poradzisz sobie ?

Był ciepły upalny dzień, na niebie nie widać było żadnej chmurki ani żadnego obłoczka. Wzięłam do ręki pierwszą lepszą książkę i poszłam do ogrodu. Nie pamiętam j [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:19 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 84.38, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Czy mechanizmy demokratyczne sprzyjają poczuciu odpowiedzialności za państwo czy demoralizująobywateli?(Grecja)

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie, pozwolę sobie najpierw pokrótce przedstawić genezę demokracji ateńskiej.To właśnie tam – w Atenach – wymyślono [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:19 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 87.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Wykonaj opis sytuacji bedac Jagienką - polowanie na niedzwiedzia.

Jest późne popołudnie. Wchodzę do lasu, gdyż wiem, że gdzieś tutaj jest sam Zbyszko. Mam zamiar pomóc w polowaniu na niedźwiedzia. W lesie panuje dziwna atmosfera, trudno [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:24 , Wyświetleń: 1236 , Ocena: 43.26, Głosów: 22, Autor: majka100100

Władza, miłość, śmierć w literaturze średniowiecza

Po okresie antycznym następuje nowa epoka- średniowiecze, zwana inaczej wiekami średnimi. Jej początek wiążemy z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego w roku 476.Natomiast [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:20 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 84.42, Głosów: 11, Autor: elkakida

Męka Pańska w kazaniach i średniowiecznej twórczości apokryficznej.

.„I ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę” *...wokół krzyża tłum ludzi. Jedni płaczą , ich twarze wykrzywiają gr [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:44 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 171, Głosów: 5, Autor: majka100100

Stosunki polsko-krzyżackie od wprowadzenia krzyżakow do Polski do wielkiej wojny.

Zakon Krzyżacki pojawił się na ziemiach polskich w 1226r. Został on sprowadzony przez księcia Konrada Mazowieckiego, który nadał mu w lenno ziemię chełmińską . Konrad ni [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:24 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 57.37, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza

Krzyż i miecz były symbolami ideałów średniowiecznego człowieka. Wytyczne dla życia duchowego i materialnego człowieka tworzyły dwór i kościół. Tu zrodziły się idea [...]

Dodano: 2008-10-26 11:36:11 , Wyświetleń: 1308 , Ocena: 56.67, Głosów: 20, Autor: Mafej

Przekonaj ekologów, że powinni obrać sobie św. Franciszka za patrona.

Czy pamiętacie Państwo średniowiecznego człowieka, który nazywał siebie „wesołkiem Bożym”? Jeżeli nie, to przypomnę, że był nim św. Franciszek z Asyżu. Mo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:05 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 93.67, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Śmierć w średniowieczu - różne rodzaje śmierci.

1. BOHATERA- „Pieśń o Rolandzie”. Wzorcowy akt godnej śmierci, jako człowiek wierny swemu stanowi rycerskiemu i wierze chrześcijańskiej nie boi się śmierci i pr [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:54 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 54.42, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Wpływ średniowiecznej filozofii i ideologii na charakter średniowiecza (ocena).

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Trwała długo (od V do XV w., w Polsce od X do XV w.), była złożona i niejednolita. Dystans czasowy powoduje, że wiedzę o [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:55 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 49.67, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Różne oblicza Maryi w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

„Bogurodzica” i „Lament świętokrzyski” reprezentują dwa odmienne modele liryki maryjnej. Oba utwory zostały uznane za arcydzieła średniowiecznej poezj [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:38 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 61.95, Głosów: 18, Autor: Mafej

Którą z postaci:św. Aleksego czy św. Franciszka uznasz za bliższą swoim poglądom?

Św. Franciszek jest bardzo wierzącą osobą, która nie tylko słowem, ale również czynem ukazuje swą miłość do Boga. Św. Franciszek, podobnie jak św. Aleksy, pochodzi z [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:04 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 80.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

Na podstawie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i wiedzy o obyczajowości epoki wypowiedz się na temat pojęcia śmierci w średniowieczu.

Śmierć- czym jest? To pytanie zadaje sobie człowiek od bardzo dawna. Temat śmierci jest bardzo częsty w sztuce średniowiecznej. Myśl o niej nieustannie towarzyszyła artysto [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:27 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 75.38, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w której się znalazł.

Martyrologia III części „Dziadów” polega na beznadziejności sytuacji w jakiej znalazł się naród polski. Z jednej strony terror i okrucieństwo carskiego aparatu [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:34 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 48.96, Głosów: 27, Autor: Mafej

Różne postawy religijne na podstawie tekstów średniowiecza

Historia i kultura średniowiecznej Europy była uważana za dorobek ciemnych ludzi, nie doceniających dokonań swoich przodków. Jednak patrzenie na średniowiecze, przez pryzmat [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:03 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 136.11, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Ustrój Aten i Sparty

ustrój Aten i Sparty - patrz załącznik [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:20 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 40.09, Głosów: 31, Autor: Mafej

Miłośc Tristana I Izoldy wzrusza mnie, śmieszy, oburza czy nudzi?

Tristan i Izolda są często nazywani „kochankami wszechczasów”. Uważam, że te słowa najdokładniej charakteryzują ich związek, ponieważ uczucie, które łączy [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:35 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 64.5, Głosów: 17, Autor: Michalk88

"Rycerze niezłomni" - daleko nam do nich czy blisko?

Średniowiecze wypracowało pewne wzorce osobowe, takie jak: wzorzec świętego, ascety, polegający na wyrzeczeniu się dóbr doczesnych, w celu dążenia do doskonałości oraz z [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:41 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 136.22, Głosów: 8, Autor: majka100100

Które wartości prezentowane przez wzorce osobowe średniowiecza, przetrwały do czasów współczesnych. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Każda epoka wykształciła pewne wzorce osobowe według których należało żyć. Średniowiecze również posiadało wzorce osobowe. Do których ludzie starali się ustosunkowa [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:24 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 52.76, Głosów: 24, Autor: majka100100

Styl gotycki w Polsce poł. XIII- poł. XVI wieku

ArchitekturaBryły kościołów w Polsce znacznie różnią się od omawianych katedr zachodnich. Są zwarte, kubiczne, dość ciężkie. Gotyk w Polsce był gotykiem ceglanym [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:34 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 19.13, Głosów: 61, Autor: GOSIA288

Legendy o świętych i rycerzach przykładem literatury parenetycznej w średniowieczu.

Nazwa średniowiecze oznacza „wieki średnie”, którym to mianem twórcy renesansu określali okres między starożytnością, a swoją epoką. Średniowiecze jest epok [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:37 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 71.2, Głosów: 19, Autor: Mafej

Udowodnij, że epoka Średniowiecza nie jest epoką zaślepienia, ciemnoty i zabobonów.

Nazwa średniowiecze pochodzi z XVII w. Oznacza czas średni między starożytnością a renesansem. Jest to epoka spod znaku krzyża i miecza, bowiem jego rozwój torowali duchown [...]

Dodano: 2008-12-06 07:20:04 , Wyświetleń: 1406 , Ocena: 66.63, Głosów: 18, Autor: majka100100

Gdybyś mógł przenieść się do średniowiecza co byś powiedział ludziom z tamtych czasów?

Ja, gdybym miał okazje odwiedzenia średniowiecza myślę, że skorzystał bym z takiej okazji. Przede wszystkim dlatego,aby opowiedzić ludziom tamtych czasów ja wygląda świat [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:46 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 31.6, Głosów: 41, Autor: agacjo

Wskaż podobieństwa i różnice w przedstawieniu postaci Matki Boskiej w dwóch tekstach: „Bogurodzicy” i „Posłuchajcie bracia miła…”

„Bogurodzica” jest najdawniejszą polską pieśnią religijną. Tekst Bogurodzicy jest typową modlitwą natomiast drugi utwór swoją formą jest zbliżony do typowej [...]

Dodano: 2009-01-03 11:43:40 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 58.84, Głosów: 24, Autor: majka100100

Matrymonialne zamiary Harpagona i jego dzieci.

W utworze autorstwa Moliera pt. „Skąpiec” toczą się niezwykle zawikłane losy uczuciowe Harpagona, jego dzieci oraz ich wybranków. Harpagon (ojciec Kleanta i Elizy [...]

Dodano: 2008-10-06 17:47:59 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 46, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie

Ołtarz Wita Stwosza znajduje się w Kościele Mariackim w Krakowie. Jest zbudowany z trzech części. Powstał w 1489 roku. W centrum ołtarza przedstawione jest Zaśnięcie o [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:23 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 108.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

Alegorycznośc w literaturze i sztuce Średniowiecza.

Cały świat okryty w mroku. Dzień dniowi podobny, a noc niewiele się od dnia różni. Spośród mgły, którą osnuty jest cały świat wyłaniają się wysokie, ale bardzo smut [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:21 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 424.33, Głosów: 2, Autor: majka100100

Jeden z bohaterów opowiadania Marka Hłaski powiedział, że we współczesnym swiecie nie ma miejsca dla prawdziwej miłosci.

Tristan i Izolda byli sredniowieczną parą kochanków, których historia kończy się tragicznie. Dla tych bohaterów najważniejsza była miłosć. Spotykali się potajemnie, a u [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:13 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 49.5, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Władza, miłość, śmierć w literaturze średniowiecza-omów na konkretnych przykładach.

Po okresie antycznym następuje nowa epoka- średniowiecze, zwana inaczej wiekami średnimi. Jej początek wiążemy z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego w roku 476.Natomiast [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:44 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 49, Głosów: 23, Autor: elkakida

Streszczenie adaptacji powieści H. Sienkiewicza

Rycerz ślubuje dziewczynie miłość i zemstę za krzywdę - Krzyżacy zabili jej matkę. Akt miłosnej przysięgi, wplątany w wojenny konflikt z zakonem krzyżackim, przeradza s [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:14 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 127.67, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Główne kierunki filozofii średniowiecza.

Augustynizm- twórcą jest św.Augustyn, który sięgał do filozofii Platona i na niej oparł swoją własną. Jej główną myślą było to, że nasze życie, to ciągła walka [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:55 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 51.6, Głosów: 24, Autor: Mafej

Rozważ, czy Tristan był idealnym rycerzem

Aby wypełnić polecenie zadane w tytule, należy najpierw przyjrzeć się kim był prawdziwy rycerz. W średniowieczu był on honorową jednostką w każdej armii, w świecie fant [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:03 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 57.67, Głosów: 20, Autor: tom

"Tristan i Izolda" - oczami Gorwenala

Historia, którą za chwilę mości panowie usłyszycie, działa się dawno temu, gdym młodym był jeszcze. Jako koniuszy nie krótko już służyłem swemu panu- zacnemu królowi [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:52 , Wyświetleń: 1430 , Ocena: 40.33, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Różne oblicza śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej na przełomie XIV - XV w.

ŚredniowieczeOkres w dziejach kultury pomiędzy antykiem, a nowożytnością. Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu, uważana była za zacofaną i ciemną, więc n [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:49 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 36.03, Głosów: 31, Autor: majka100100

Krzyż i miecz jako sposób myslenia człowieka epoki średniowiecza.

Średniowiecze jest najdłuższą epoką historyczno – kulturowo – literacką w dziejach nowożytnej Europy. We współczesnej nauce granice czasowe epoki sytuuje się [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:15 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 337.25, Głosów: 3, Autor: elkakida

Różne oblicza władzy od średniowiecza do oświecenia

Pisarze każdej epoki począwszy od starożytności, aż do oświecenia opisywali w swych utworach pewien model władcy. Wraz ze zmianą czasów zmieniały się cechy władców. Na [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:20 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 175.29, Głosów: 6, Autor: Michalk88

"Ars moriendi" czyli sztuka umierania - motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej.

W utworach sredniowiecza motyw smierci bardzo czesto wystepowal w nawiazaniu do meczenskiej smierci Jezusa Chrystusa. Przykladem takiego utworu moze byc „Piesn o Rolandzie [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:52 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 100.92, Głosów: 11, Autor: Mafej

Średniowiecze dokładne opracowanie epoki, zagadnienia maturalne!

1. Zaprezentuj najdawniejsze zabytki piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce – cechy języka, wartości literackie – oraz polskie dziejopisarstwoGall Anonim P [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:25 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 142.4, Głosów: 9, Autor: elkakida

Jacy byli nasi średniowieczni przodkowie? – charakterystyka zbiorowości na podstawie polskiej literatury średniowiecznej.

Przyjmuje się, że średniowiecze trwało w Polsce od X wieku do końca wieku XV, czyli od powstania państwa polskiego i przyjęcia chrztu w roku 966. Z tego okresu nie pozostał [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:25 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 386.5, Głosów: 3, Autor: Michalk88

Mowa Obrończa Tristana i Ioldy

Uczucie, które połączyło Tristana i Izolde, było skutkiem straszliwej omyłki - oboje wypili napój miłosny nie dla nich przeznaczony. I to cudowne uczucie, jakim jest miło [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:31 , Wyświetleń: 1450 , Ocena: 40.57, Głosów: 29, Autor: Mafej

"Bogurodzica” na tle poezji średniowiecznej.

Bogurodzica to pierwsza zapisana polska pieśń religijna. Powstała w XIII wieku. Najstarsze są dwie pierwsze zwrotki, a później do początku XIV wieku dopisano ich jeszcze [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:08 , Wyświetleń: 1452 , Ocena: 82.19, Głosów: 15, Autor: majka100100

Spotkałam jednego z bohaterów „Krzyżaków” – opowiadanie twórcze z dialogiem

Niedawno oglądałam filmową ekranizację powieści H. Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. Film bardzo mi się podobał i długo przed snem o nim rozmyślałam. Myślę, że [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:37 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 68.68, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Początki Teatru Greckiego.

1 Początki teatru greckiego datuje się na VI w. p.n.e. Słowo ”teatr” pochodzi od greckich wyrazów teatos – dostrzegalny, teates – widz i teatron – [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:30 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 49.79, Głosów: 23, Autor: majka100100

Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w literaturze średniowiecza

Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii , obejmujących czasy między starożytnością a nowożytnością . W tej epoce mamy do czynienia z przenika [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:44 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 40.03, Głosów: 28, Autor: ew.la

Czy średniowieczny wzorzec osobowy władcy miałby szansę realizacji wśród współcześnie rządzących?

Czy jest to możliwe w obecnych czasach, gdzie politycy (oczywiście są chlubne wyjątki) patrzą tylko na swoje dobro, ewentualnie na dobro swoich kompanów z partii? Należałob [...]

Dodano: 2008-10-26 11:42:58 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 88.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jakie refleksje wywołuje odbiór dzieła Hansa Memlinga pt. ‘’Sad Ostateczny’’?

Spoglądając pierwszy raz na obraz Hansa Memlinga pt.’’Sąd Ostateczny’’, dzieło o bardzo burzliwej historii, momentalnie ulegamy jego niezmiernemu uroko [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:33 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 153, Głosów: 8, Autor: elkakida

Ocena Tristana i Izoldy.

Tristan i Izolda najslynniejsza para kochanków sredniowiecza. Czesto zwani 'kochankami wszechczasów', co najdokladniej ich charakteryzuje. Tych dwoje polaczyla potezna namiet [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:58 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 68.56, Głosów: 17, Autor: Mafej

Kartka z pamiętnika średniowiecznego ascety

Gdy się obudziłem, słońce dopiero zaczynało wynurzać się zza horyzontu. Dzień zapowiadał się ciepło i pogodnie. Przywdziałem więc mój wór pokutny i wyruszyłem w dro [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:17 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 60.48, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Jestem świętym Aleksym i spróbuję przedstawić swoją kartkę z pamiętnika

Urodziłem się w bogatej rodzinie. Niczego nigdy mi nie brakowało. Zawsze dostawałem to o co prosiłem. W mojej miejscowości wszyscy mnie znali i szanowali. Jednak to mi nie od [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:59 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 38.52, Głosów: 32, Autor: agacjo

Jestem swatką, w liście do Zbyszka nakłaniam go by ożenił się z Jagienką

Drogi Zbyszku!Jesteś młodym chłopcem. Gdy patrzę na Ciebie widzę jak lata mijają. Ty jako mężczyzna musisz sobie uświadomić, że czas pomyśleć o usamodzielnieniu si [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:08 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 71.84, Głosów: 18, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?