Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Życie codzienne w średniowiecznym klasztorze. (1)

W średniowiecznym zakonie. Cóż oznacza ten tytuł? Życie codzienne w klasztorze. A życie codzienne to zwykłe, powtarzające się czynności. Temat mojej pracy odnosi się, wi [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:49 , Wyświetleń: 2002 , Ocena: 44.73, Głosów: 40, Autor: elkakida

Święty Augustyn, Tomasz z Akwinu i Franciszek z Asyżu

AUGUSTYNAurelius Augustinus, święty, 354-430, wczesnochrześcijański filozof i teolog; ojciec i doktor Kościoła; główny przedstawiciel patrystyki; twórca pierwszego wie [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:24 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 70.47, Głosów: 18, Autor: ew.la

Święty Aleksy i święty Franciszek - dwa oblicza ascety. Który z nich jest, twoim zdaniem, bliższy współczesnemu człowiekowi?

Temat wypracowania skłania do refleksji. Prowokuje do zadumy nad problemem moralnym człowieka. Zmusza wreszcie do odpowiedzi na pytanie, postawione w temacie wypracowania, czyli [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:07 , Wyświetleń: 1806 , Ocena: 31.1, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Święci, asceci, rycerze neizłomni... daleko nam do nich czy blisko?

Epoka średniowiecza jest dla nas, ludzi XXI wieku epoką raczej odległą. Od czasów mężnych rycerzy, wypraw krzyżowych i wyrzekających się wszelkich dóbr świętych dzieli [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:51 , Wyświetleń: 1553 , Ocena: 66.31, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Świat średniowieczny

Jacy byli ludzie w średniowieczu? Jakie mieli wzorce osobowe? Co było dla nich najważniejsze? W tamtych, tak odległych od nas czasach, ludzie mieli całkiem inne poglądy na ż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:00 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 26.68, Głosów: 71, Autor: agacjo

Świat pojęć i zainteresowań człowieka średniowiecza.

Krzyż i miecz - to znaczące symbole ideałów średniowiecznego człowieka; dwa ośrodki kształtujące kulturę duchową epoki - kościół i dwór - eksponowały różne wizje [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:39 , Wyświetleń: 3341 , Ocena: 99.54, Głosów: 45, Autor: agacjo

Świat godzien pochwały na podstawie hymnu św.Franciszka

Świat godzien pochwały ukazany w hymnie św. Franciszka, to świat stworzony przez Boga, nie zmieniony przez człowieka. W świecie idealnym ludzie żyją pobożnie i w zgodzie z [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:14 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 55.35, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Świat Hellenów

Hellada była obszrem górzystym, narażonym na trzęsienia ziemi. Ludzie mieszkali w niewielkich dolinach, oddzielonych od siebie górskimi pasmami. Uprawa ziemi na ich stokach pr [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:43 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 27.59, Głosów: 60, Autor: Mafej

Św.Franciszek - "Dlaczego zdaniem poety otaczający nas świat udziela nam lekcji pokory?"

Święty Franciszek pochodził z Asyżu, był synem bogatego kupca, toteż sądzono, iż przejmie on w przyszłości „rodzinny interes”. Stało się jednak zupełnie in [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:14 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 55.32, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Średniowieczny uniwersalizm.

Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:32 , Wyświetleń: 4091 , Ocena: 12.28, Głosów: 234, Autor: agacjo

Średniowieczny rycerz.

Rycerzem formalnie był każdy mężczyzna, który przeszedł pasowanie. Jednak musiał przestrzegać pewnych reguł prowadzić określony tryb życia. Rycerze tworzyli więc kateg [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:57 , Wyświetleń: 1563 , Ocena: 33.33, Głosów: 38, Autor: majka100100

Średniowieczny ideał rycerza.

„Miecz jego budził trwogę, kopii się lękano,Szyszak złoty z daleka, hen, rozpoznawano...”Czasy wcześniejsze od średniowiecza, a także samo średniowiecz [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:22 , Wyświetleń: 2371 , Ocena: 329.1, Głosów: 9, Autor: elkakida

Średniowieczni bohaterowie i ich postacie życiowe. Jak oceniasz je z punktu widzenia człowieka współczesnego.

Średniowieczna literatura nie tylko kreuje, ale i inspiruje do tworzenia wzorcowych wizerunków człowieka. Głównie przez nią powstały trzy podstawowe wzorce bohatera średnio [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:51 , Wyświetleń: 1623 , Ocena: 68.75, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Średniowieczne terminy.

Alegoryzm średniowieczny - blisko związany z alegoryzmem bibijnym. Egzempla - przykłady, często moralizujące. Dualizm poglądów - pojmowanie świata w przeciwstawnych [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:00 , Wyświetleń: 12200 , Ocena: 455.23, Głosów: 38, Autor: agacjo

Średniowieczne tematy

Bóg, miłość, śmierć, walka, historia, obyczaje.Tematyka religijna - zajmuje niewątpliwie pierwsze miejsce w powyższym zestawieniu. Tu zaliczymy żywoty świętych i lir [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:27 , Wyświetleń: 11659 , Ocena: 409.66, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok.

A. Współczesna poezja - np. Stanisław Grochowiak. Poetę tego charakteryzuje fascynacja epoką średniowiecza, podejmowanie tematów takich, jak miłość i śmierć, piękno i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:28:05 , Wyświetleń: 11796 , Ocena: 1039.35, Głosów: 16, Autor: agacjo

Średniowieczne formy teatralne. Wymień i scharakteryzuj.

W średniowieczu uprawiano trzy różne formy teatralne, przeznaczone zwykle dla ogółu narodu; misteria: prezentowały zwykle jakiś fragment historii biblijnej, często opatrzon [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:41 , Wyświetleń: 28793 , Ocena: 712.86, Głosów: 56, Autor: agacjo

Średniowieczna hagiografia (2)

Hagiografia (żywoty świętych)Legendy o życiu świętych i męczenników oraz o ich czynach i cudach należą do najważniejszych gatunków piśmiennictwa średniowiecznego. [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:09 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 2245, Głosów: 0, Autor: elkakida

Średniowieczna hagiografia (1)

Hagiografia (żywoty świętych)Legendy o życiu świętych i męczenników oraz o ich czynach i cudach należą do najważniejszych gatunków piśmiennictwa średniowiecznego. [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:13 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 50.91, Głosów: 33, Autor: elkakida

Średniowieczna filozofia.

Średniowieczna filozofia opierała się na teocentryźmie, tzn. na założeniu, że cały świat koncentruje się wokół Boga. Bóg był uznawany za najwyższą wartość i dosko [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:32 , Wyświetleń: 3679 , Ocena: 13.75, Głosów: 217, Autor: agacjo

Średniowieczna alegoria śmierci - śmieszy czy przeraża?

Alegoria to w literaturze i sztuce obraz mający poza znaczeniem dosłownym określony sens przenośny; wyobraża zwykle pojęcie oderwane. Średniowiecze to epoka alegorii. Średn [...]

Dodano: 2008-10-26 11:42:57 , Wyświetleń: 1518 , Ocena: 70.39, Głosów: 17, Autor: Mafej

Średniowiecze: pytania i odpowiedzi.

W jakich granicach czasowych zamyka się średniowiecze w Europie i w Polsce ? Średniowiecze w Europie początek 476 r upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego , koniec XV w 1453 - u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:58 , Wyświetleń: 1857 , Ocena: 59.96, Głosów: 26, Autor: agacjo

Średniowiecze-pojęcia

Alegoria- symbol poddający się jednorazowemu przekładowiKolęda- pieśń o tematyce religijnej związanej z Bożym NarodzeniemHagiografia- utwór poswięcony świętym c [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:50 , Wyświetleń: 5252 , Ocena: 52.53, Głosów: 80, Autor: agacjo

Średniowiecze-pełny opis epoki

ŚREDNIOWIECZEŚredniowieczem nazywamy epokę historii i kultury europejskiej miedzy czasami starożytnymi a nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Początek średniow [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:54 , Wyświetleń: 2093 , Ocena: 106.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

Średniowiecze jako Epoka

Termin średniowiecze został przyjęty jako określenie epoki między antykiem a epoką nowożytną. Przez długi czas epoka ta była symbolem upadku umysłowości, zacofania, cie [...]

Dodano: 2008-11-04 19:40:22 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 42.43, Głosów: 43, Autor: Mafej

Średniowiecze epoką krzyż i miecza (2)

W roku upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli mniej więcej w połowie piątego wieku w Europie zostaje zapoczątkowana nowa epoka - Średniowiecze. Dała ona światu dwa style w sztuc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:41 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 57.88, Głosów: 40, Autor: agacjo

Średniowiecze epoką krzyż i miecza (1)

W roku upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli mniej więcej w połowie V wieku w Europie zostaje zapoczątkowana nowa epoka - Średniowiecze. Nazwa ta została wprowadzona przez twórc [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:58 , Wyświetleń: 1951 , Ocena: 112.13, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Średniowiecze epoką kontrastów

Chciałbym przedstawić Epokę średniowiecza trwałającą przez ok. 1000 lat, czyli od V do XV w., a raczej informacje i częściowo własne rozważania na temat stosunków społ [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:14 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 49.84, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Średniowiecze - ściąga.

średniowiecze–zach EuropyV – XVw polsce X – XVUstrój społeczny – (hierarchia św. Tomasza) ustrój feudalny:duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, ch [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:07 , Wyświetleń: 1847 , Ocena: 94.65, Głosów: 16, Autor: majka100100

Średniowiecze - uniwersalny charakter kultury

Średniowiecze to okres w dziejach kultury europejskiej, za którego granicę uważa się na ogół rok 476 (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego), a za zakończenie rok 1492 (odkr [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:11 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 70.2, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Średniowiecze - powtórka.

1.Średniowiecze- to epoka w historii Europy miedzy V a XV stuleciem. Za jej datę początkowo uznaje się upadek starożytnego Rzymu(476). Zmierzch cesarstwa zachodniego rzymskieg [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:53 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 46.89, Głosów: 27, Autor: elkakida

Średniowiecze - opracowanie epoki. (2)

Nazwę średniowiecza (tj. wieków średnich - łac. Media tempora) wprowadzili twórcy renesansu; oznaczyli nią okres rozciągający się między epoką starożytną a nowymi cza [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:08 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 151.47, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Średniowiecze - opracowanie epoki. (1)

Charakterystyka średniowiecza1.Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. Termin ten określa epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a no [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:43 , Wyświetleń: 2082 , Ocena: 126.61, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Średniowiecze - opracowanie epoki, gotowe na powtórkę do matury.

Średniowiecze1. Czas trwania i nazwa epoki czas trwania – początek średniowiecza przypada na przełom IV i V wieku naszej ery. Często wskazuje się rok 476 ( upadek [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:03 , Wyświetleń: 1858 , Ocena: 357.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Średniowiecze - okres ciemnoty, zacofania, „głębokiej nocy” czy epoka przemian, nowości i rozwoju?

Cały świat okryty w mroku. Dzień dniowi podobny, a noc nie wiele się od dnia różni. Spośród mgły, którą osnuty jest cały świat wyłaniają się wysokie, ale bardzo smu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:22 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 63.33, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Średniowiecze - ogólna charakterystyka epoki

Ramy czasowe: Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:36 , Wyświetleń: 1906 , Ocena: 132.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

Średniowiecze (5)

Okres ten mozna podzielić na trzy etapy- V-XIII wiek to czas przyswajania sredniowiecznych wzorców kulturalnych w literaturze i sztuce. Stopniowy rozwój szkolnictwa oraz bibliot [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:38 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 41.8, Głosów: 44, Autor: Mafej

Średniowiecze (4)

Nazwę średniowiecze nadali ludzie okresu renesansu. Nazwa ta miała ujemny charakter, gdyż ludzie renesansu widzieli tylko negatywne cechy średniowiecza, ponieważ średniowiec [...]

Dodano: 2008-11-17 19:02:29 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 52.68, Głosów: 27, Autor: Mafej

Średniowiecze (3)

Średniowiecze, medium aevum, moyen âge, Middle Age(s), Mittelalter, w historiografii okres między schyłkiem starożytności (ok. IV-V w.) a początkiem okresu nowożytnego (XV [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:19 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 36.56, Głosów: 40, Autor: Mafej

Średniowiecze (2)

1. Ramy czasowe, pojęcia: uniwersalizm, teocentryzm, augustynizm, franciszkanizm, tomizm, scholastyka, asceza, hagiografia, memento mori, dans makabr, (taniec śmierci).2.  [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:33 , Wyświetleń: 1965 , Ocena: 78.43, Głosów: 20, Autor: Mafej

Średniowiecze (1)

Terminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 r.n.e., tj. upadkiem ces [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:42 , Wyświetleń: 2237 , Ocena: 42, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Średniowiecze dokładne opracowanie epoki, zagadnienia maturalne!

1. Zaprezentuj najdawniejsze zabytki piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce – cechy języka, wartości literackie – oraz polskie dziejopisarstwoGall Anonim P [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:25 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 142.4, Głosów: 9, Autor: elkakida

Śmierć w średniowieczu - różne rodzaje śmierci.

1. BOHATERA- „Pieśń o Rolandzie”. Wzorcowy akt godnej śmierci, jako człowiek wierny swemu stanowi rycerskiemu i wierze chrześcijańskiej nie boi się śmierci i pr [...]

Dodano: 2008-08-22 12:30:54 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 54.42, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Śmierć w średniowieczu

Śmierć od zawsze towarzyszyła człowiekowi również nie mniej go fascynowała. W średniowieczu była bardzo rozpowszechniona towarzyszyła człowiekowi na każdym kroku. W [...]

Dodano: 2008-11-12 19:34:37 , Wyświetleń: 2285 , Ocena: 86.24, Głosów: 40, Autor: Mafej

Śmierć (2)

Śmierć. Śmierć. Śmierć. Co za ukrytą moc ma w sobie to słowo, że na jego dźwięk, truchleje nam serce, tysiące myśli przebiegają nam przez głowę? Chyba nikt nie zna [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:49 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 18.5, Głosów: 95, Autor: pawlukewa

zabytki kultury polskiej

-IX-„Gegraf Bawarski”rękopis łać.rejstrujący plemienne terytoria Eoplay.Nazwy plemion polskich(Wiślanie,Gi donie,Ślężanie,Brzeżanie)-X-„Dugow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:49 , Wyświetleń: 1669 , Ocena: 30.48, Głosów: 47, Autor: agacjo

Zycie i wychowanie Ateńskie

We wschodniej Grecji, na skalistym półwyspie Attyka, kilka kilometrów od Morza Egipskiego, leżały Ateny. Państwo ateńskie było pierwszym krajem na świecie , w którym uchw [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:11 , Wyświetleń: 1508 , Ocena: 83.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Znaczenie pojęć. (3)

Teocentryzm - światopogląd uznający Boga za centrum zainteresowań i uwagi człowieka. Przeniknął on do twórczości, która powstaje w języku łacińskim, zawiera pierwiastk [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:31 , Wyświetleń: 4053 , Ocena: 26.76, Głosów: 102, Autor: agacjo

Zawisza Czarny

1.Książka zaczyna się wstępem : Wojna z Tatarami.2.Przyczyny wojny a)Tereny zagarnięte przez Tatarówb)Nie oddanie Tatarom ich ziomka Tochtamysza3.Witold wyru [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:53 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 27.41, Głosów: 57, Autor: Mafej

Zamek w Bydgoszczy

Praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:58 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 46.11, Głosów: 26, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?