Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czym jest piękno

W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”, piękno stanowi wartoś [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:05 , Wyświetleń: 38096 , Ocena: 41229, Głosów: 0, Autor: ew.la

"Bogurodzica"

"Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim. Jest utworem anonimowym. Przez długi czas miała charakter hymnu narodowego i t [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:32 , Wyświetleń: 2304 , Ocena: 1652, Głosów: 0, Autor: Mafej

Najstarsze zabytki języka polskiego

Najwcześniej zapisanymi polskimi wyrazami są nazwy (plemion, miejscowości i rzek).IX w. - GEOGRAF BAWARSKI - geograficzno - historyczny opis anonimowego autora, sporządzony [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:12 , Wyświetleń: 5433 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Hagiografia (2)

W czasach Bolesława Chrobrego pojawiają się pierwsze utwory pisane w języku łacińskim. Są to teksty hagiograficzne (żywoty świętych) pisane przez cudzoziemców, między i [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:18 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 867, Głosów: 0, Autor: elkakida

Średniowieczna hagiografia (2)

Hagiografia (żywoty świętych)Legendy o życiu świętych i męczenników oraz o ich czynach i cudach należą do najważniejszych gatunków piśmiennictwa średniowiecznego. [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:09 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 2245, Głosów: 0, Autor: elkakida

Filozofia średniowiecza.

Według renesansu to okres między dwoma epokami – tzn. „tysiąclecie nocy” lub „tysiąc lat wzrostu. System szkolnictwa – szkoły przyklasztorne. Od [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:13 , Wyświetleń: 10714 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Alegorycznośc w literaturze i sztuce Średniowiecza.

Cały świat okryty w mroku. Dzień dniowi podobny, a noc niewiele się od dnia różni. Spośród mgły, którą osnuty jest cały świat wyłaniają się wysokie, ale bardzo smut [...]

Dodano: 2008-12-10 12:26:21 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 424.33, Głosów: 2, Autor: majka100100

Czy wieki średnie były rzeczywiście okresem upadku kultury? Uzasadnij swoja odpowiedź, odwołując się do konkretnych przykładów.

Człowiekowi XXI wieku średniowiecze wydaje się epoką dawną, odległą, często może nawet obcą. Pomimo olbrzymich zmian cywilizacyjnych, społecznych i obyczajowych, jak [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:53 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 484.33, Głosów: 2, Autor: elkakida

Jacy byli nasi średniowieczni przodkowie? – charakterystyka zbiorowości na podstawie polskiej literatury średniowiecznej.

Przyjmuje się, że średniowiecze trwało w Polsce od X wieku do końca wieku XV, czyli od powstania państwa polskiego i przyjęcia chrztu w roku 966. Z tego okresu nie pozostał [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:25 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 386.5, Głosów: 3, Autor: Michalk88

Krzyż i miecz jako sposób myslenia człowieka epoki średniowiecza.

Średniowiecze jest najdłuższą epoką historyczno – kulturowo – literacką w dziejach nowożytnej Europy. We współczesnej nauce granice czasowe epoki sytuuje się [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:15 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 337.25, Głosów: 3, Autor: elkakida

Wizja piekła w świetle różnych tekstów kultury

Piekło od wieków nas intryguje i zmusza do przemyśleń. Wizja piekła zmienia się w toku historii ludzkości, wraz z nastawaniem nowych epok, zmianą stosunku do życia czy te [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:32 , Wyświetleń: 23044 , Ocena: 5723.67, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

Jaki wizerunek człowieka średniowiecza pozwala odtworzyć poznana literatura tej epoki zarówno parenetyczna jak i krytyczna? Jak dziś odbieramy ten wizerunek?

Natura człowieka zawsze była i jest jedną wielką zagadką. Jak wiele zmieniło się w hierarchii wartości tejże istoty na przestrzeni lat. Czytając wielkie dzieła pisane w [...]

Dodano: 2008-11-12 19:31:59 , Wyświetleń: 1683 , Ocena: 299.33, Głosów: 5, Autor: Mafej

Czy po spotkanie z literatura i sztuką średniowiecza jest to wciąż dla Ciebie epoka mroku i zacofania?

Średniowiecze to dla mnie najbardziej niezwykła epoka, jaka kiedykolwiek była na ziemi i nigdy nie powiedziałabym iż była to epoka upadku kulturowego. Jej jakże oryginalne z [...]

Dodano: 2008-11-12 19:32:09 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 262.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Pojedynek Zbyszka z Rotgierem - audycja radiowa

Pojedynek Zbyszka z Rotgierem – audycja radiowaSerdecznie zapraszam wszystkich na walkę Zbyszka z Bogdanca z Rotgierem, a także ich giermków Hlawy i van Krista! Jest t [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:34 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 198.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Średniowiecze - opracowanie epoki, gotowe na powtórkę do matury.

Średniowiecze1. Czas trwania i nazwa epoki czas trwania – początek średniowiecza przypada na przełom IV i V wieku naszej ery. Często wskazuje się rok 476 ( upadek [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:03 , Wyświetleń: 1858 , Ocena: 357.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Męka Pańska w kazaniach i średniowiecznej twórczości apokryficznej.

.„I ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę” *...wokół krzyża tłum ludzi. Jedni płaczą , ich twarze wykrzywiają gr [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:44 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 171, Głosów: 5, Autor: majka100100

Różne oblicza władzy od średniowiecza do oświecenia

Pisarze każdej epoki począwszy od starożytności, aż do oświecenia opisywali w swych utworach pewien model władcy. Wraz ze zmianą czasów zmieniały się cechy władców. Na [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:20 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 175.29, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Co by było gdyby Romeo i Julia zrobili inaczej

Pewnego dnia Romeo syn Montekich dostał wiadomość od sługi Baltazara. List pochodził od jego przyjaciela ojca Laurentego. Romeo czytając pierwsze wyrazy listu był oszołomio [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:00 , Wyświetleń: 4907 , Ocena: 992.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

Kraków - moje miasto w średniowieczu

„Tu wszystko jest Polską, każdy kamień i okruch każdy”- Stanisław Wyspiański KRAKÓW Moje miasto w średniowieczu. Miasto na pograniczu Wyżyny [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:02 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 168.75, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Porównaj antyczne i średniowieczne wyobrażenia śmierci i zaświatów.

Co czeka mnie po śmierci? Czy jest to ostateczny koniec, czy też nie? A jeżeli nie, to gdzie trafię potem? Myślę, że te problemy były ważne dla ludzi żyjących zarówno w [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:36 , Wyświetleń: 6881 , Ocena: 1326, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Bogurodzica jako zabytek językowo literacki

„Bogurodzica” jest najstarszą pieśnią religijną, pierwszym hymnem polskim, śpiewana na ważnych uroczystościach np. wojnach.1. HIPOTEZY DOTYCZĄCE POCHODZENIA [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:37 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 158.5, Głosów: 7, Autor: Mafej

Streszczenie adaptacji powieści H. Sienkiewicza

Rycerz ślubuje dziewczynie miłość i zemstę za krzywdę - Krzyżacy zabili jej matkę. Akt miłosnej przysięgi, wplątany w wojenny konflikt z zakonem krzyżackim, przeradza s [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:14 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 127.67, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Którą panną chciałabym być? (Danusią czy Jagienką?)

Mając do wyboru, którą panną chciałabym być Danusią czy Jagienką musiałam się naprawdę długo zastanawiać. Żadna z nich nie jest wyraźnie gorsza. Każda z dziewcząt [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:30 , Wyświetleń: 2128 , Ocena: 177.44, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Różne postawy religijne na podstawie tekstów średniowiecza

Historia i kultura średniowiecznej Europy była uważana za dorobek ciemnych ludzi, nie doceniających dokonań swoich przodków. Jednak patrzenie na średniowiecze, przez pryzmat [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:03 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 136.11, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Wstępna charakterystyka kultury średniowiecza

Średniowiecze jest to epoka między starożytnością a odrodzeniem, która przejęła myśl chrześcijańską, zachowując dorobek starożytności. Cechy średniowiecza to m.in.: [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:33 , Wyświetleń: 1576 , Ocena: 173.67, Głosów: 8, Autor: Mafej

Motyw śmierci w literaturze średniowiecza.

W czasach sredniowiecza ludzkie wyobrażenia o życiu po śmierci różniły się znacznie między sobą. Powstały dwa różne ideały dzięki którym można było zasłużyć sob [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:46 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 170, Głosów: 8, Autor: Mafej

"Rycerze niezłomni" - daleko nam do nich czy blisko?

Średniowiecze wypracowało pewne wzorce osobowe, takie jak: wzorzec świętego, ascety, polegający na wyrzeczeniu się dóbr doczesnych, w celu dążenia do doskonałości oraz z [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:41 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 136.22, Głosów: 8, Autor: majka100100

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w średniowieczu na podstawie znanych utworów polskich i obcych.

Cała filozofia średniowieczna oparta była na nurcie teocentrycznym, według którego Bóg, jako istota najdoskonalsza i najważniejsza znajduje się w samym centrum, zarówno ws [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:49 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 197.11, Głosów: 8, Autor: majka100100

Tryptyk Hansa Memlinga w Gdańsku

Tryptyk niderlandzkiego malarza Hansa Memlinga pt. „Sąd Ostateczny” pochodzi z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, ale aktualnie znajduje się w tamtejszym Muzeum Narodowy [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:23 , Wyświetleń: 1488 , Ocena: 126.33, Głosów: 8, Autor: majka100100

Kultura wczesnego średniowiecza w Europie i Polsce(krótko)

W kulturze średniowiecznej europy szczególnie wyodrębniły się dwa główne ideały które były symbolem owych czasów .Był to Bóg i rycerz. Kultura się bardzo diametralnie [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:39 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 166.56, Głosów: 8, Autor: elkakida

Jakie refleksje wywołuje odbiór dzieła Hansa Memlinga pt. ‘’Sad Ostateczny’’?

Spoglądając pierwszy raz na obraz Hansa Memlinga pt.’’Sąd Ostateczny’’, dzieło o bardzo burzliwej historii, momentalnie ulegamy jego niezmiernemu uroko [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:33 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 153, Głosów: 8, Autor: elkakida

Najdawniejsze zabytki języka polskiego Zabytki języka a zabytki literatury

Niewiele tekstów średniowiecznych zachowało się do naszych czasów, a te, które znamy, to skarby kultury, starannie przechowywane w specjalnych działach bibliotek i pieczoło [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:49 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 141.8, Głosów: 9, Autor: ew.la

Charakterystyka niektórych utworów średniowiecznych.

„PIEŚŃ O ROLANDZIE”.- nowożytny epos rycerski, uznany za narodową epopeję francuską- pierwotnie napisana jako wiersz potem przełożona na prozę- cha [...]

Dodano: 2008-04-02 08:58:49 , Wyświetleń: 5108 , Ocena: 723.6, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Ideał św. ascety na przykładzie Legendy o św. Aleksym

W panującej podczas średniowiecza ascezie najważniejsze było całkowite oddanie się Bogu. Asceta porzucał wszystko, co ziemskie i materialne. Zrzakał się majątku na rzecz [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:09 , Wyświetleń: 5769 , Ocena: 818.6, Głosów: 9, Autor: Mafej

Przygody pana Parsifala z punktu widzenia właściciela szkoły rycerskiej

Pan Karon jak zwykle wszedłuśmiechnięty do klasy.- No to dzisiaj mamy mój ulubiony temat-powiedział wesołym głosem- Parsifal-odpowiedzieli chórem przyszli rycerze

Dodano: 2008-12-04 23:59:28 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 133.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

Cechy rycerza odwołujące się do literatury.

W średniowieczu, tak jak w każdej innej epoce, propagowano różne wzorce osobowe. Ukazywano między innymi wizerunek idealnego i nieskazitelnego rycerza chrześcijańskiego, co [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:41 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 148.6, Głosów: 9, Autor: majka100100

Ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim w Krakowie

Ołtarz Wita Stwosza znajduje się w Kościele Mariackim w Krakowie. Jest zbudowany z trzech części. Powstał w 1489 roku. W centrum ołtarza przedstawione jest Zaśnięcie o [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:23 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 108.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

Średniowiecze dokładne opracowanie epoki, zagadnienia maturalne!

1. Zaprezentuj najdawniejsze zabytki piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce – cechy języka, wartości literackie – oraz polskie dziejopisarstwoGall Anonim P [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:25 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 142.4, Głosów: 9, Autor: elkakida

Średniowieczny ideał rycerza.

„Miecz jego budził trwogę, kopii się lękano,Szyszak złoty z daleka, hen, rozpoznawano...”Czasy wcześniejsze od średniowiecza, a także samo średniowiecz [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:22 , Wyświetleń: 2371 , Ocena: 329.1, Głosów: 9, Autor: elkakida

Krzyż i miecz – symbole epoki średniowiecza

Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w n.e. do XV w , a w Polsce od X do XV wieku. W społeczeństwie średniowiecznym panowała hierarchia. Szczytowe miejsce zajmowały dwa st [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:47 , Wyświetleń: 1663 , Ocena: 135, Głosów: 10, Autor: ew.la

O budowaniu nastroju w tekście literackim, na podstawie fragmentu "Pana Wołodyjowskiego"

Czytając różnorodną literaturę, niejednokrotnie zauważałem, że moje pięści są zaciśnięte, że zagryzam wargi, a serce bije mi szybciej... Właśnie. Jak wywołać w cz [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:40 , Wyświetleń: 27359 , Ocena: 3785.18, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Od Hektora do... – różne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy

Rycerstwo jako stan ukształtowało się w epoce średniowiecza. Była to elitarna warstwa społeczeństwa feudalnego , która wytworzyła swoisty styl życia, etykę i ceremoniał [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:43 , Wyświetleń: 9390 , Ocena: 1302.36, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Czy średniowiecze słusznie jest nazywane epoką ciemną?

Mianem średniowiecza określa się okres kultury europejskiej rozciągający się między epoką starożytną, a okresem odrodzenia. Średniowiecze jest jedną z najdłużej trwaj [...]

Dodano: 2008-10-26 11:36:10 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 161.73, Głosów: 10, Autor: Mafej

Obraz krzewu łączącego groby kochanków przedstaw w formie opowiadania sługi, który donosi o tym zdarzeniu królowi Markowi

Tristan i Izolda to bohaterowie książki, która opowiada o nieszczęśliwej miłości dwojga młodych ludzi. Wypity przez przypadek napój miłosny połączył ich na wieki. Nies [...]

Dodano: 2008-10-26 11:42:55 , Wyświetleń: 7031 , Ocena: 1035, Głosów: 10, Autor: Mafej

Opis sytuacji "Walka Rotgiera ze Zbyszkiem"

Opowieść ta zaczyna się w momencie, gdy Zbyszko z Bogdańca przyjął wyzwanie na pojedynek od sławnego w tamtych czasach rycerza krzyżackiego Rotgiera.Ludzie gorliwie mod [...]

Dodano: 2008-11-12 08:23:47 , Wyświetleń: 7409 , Ocena: 912.18, Głosów: 10, Autor: Mafej

Turnieje rycerskie w średniowieczu

Turnieje rycerskie wywodzą się z tradycji nawiązującej do żywiołu rycerza – walki oraz tradycji wojskowej. Pierwsze turnieje datuje się na rok 842, kiedy to odbyły si [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:47 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 125.36, Głosów: 10, Autor: Mafej

Czy mechanizmy demokratyczne sprzyjają poczuciu odpowiedzialności za państwo czy demoralizująobywateli?(Grecja)

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie, pozwolę sobie najpierw pokrótce przedstawić genezę demokracji ateńskiej.To właśnie tam – w Atenach – wymyślono [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:19 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 87.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Droga do świętości - propozycja św. Franciszka i św. Aleksego. Analiza porównawcza i interpretacja frag. „Legendy o św. Aleksym” i „Kwiatków św. Franciszka” .

W średniowieczu panowało przekonanie o tym, że człowiek podczas swego życia na Ziemi, pracuje na swoją przyszłość w Raju, na to jak będzie mu się powodziło po śmierci. [...]

Dodano: 2008-12-12 11:22:10 , Wyświetleń: 1513 , Ocena: 135.18, Głosów: 10, Autor: majka100100

Przekonaj ekologów, że powinni obrać sobie św. Franciszka za patrona.

Czy pamiętacie Państwo średniowiecznego człowieka, który nazywał siebie „wesołkiem Bożym”? Jeżeli nie, to przypomnę, że był nim św. Franciszek z Asyżu. Mo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:05 , Wyświetleń: 1311 , Ocena: 93.67, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Człowiek średniowiecza wobec Boga życia i śmierci

Głównym kierunkiem charrakteryzujścym epokę średniowieczną był teocentryzm. Uważano, że bóg jest w centrum wszechświata, , ma najwyższą władzę i należy wszystko pod [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:17 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 142.5, Głosów: 11, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?