Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Emocje (1)

Uczucia dodają naszym doświadczeniom kolorów lub określają emocjonalny klimat, w którym się poruszamy, ale przede wszystkim służą określonemu celowi: są impulsem do dzi [...]

Dodano: 2008-12-16 10:19:02 , Wyświetleń: 4584 , Ocena: 10.09, Głosów: 431, Autor: majka100100

Średniowieczny uniwersalizm.

Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:32 , Wyświetleń: 4091 , Ocena: 12.28, Głosów: 234, Autor: agacjo

Funkcje literatury średniowiecznej.

W średniowieczu literatura była silnie nasycona wzorcami postaw, a jej głównym zadaniem było kształtowanie właściwych wzorców osobowych, właściwych postaw moralnych i wp [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:33 , Wyświetleń: 4178 , Ocena: 18.93, Głosów: 233, Autor: agacjo

Charakterystyka średniowiecza. (2)

Nazwa epoki została ustalona po jej zakończeniu. Średniowiecze oceniano jako epokę ciemnoty i zacofania aż do XIX wieku. Zaczęto je rehabilitować na przełomie XIX i XX wiek [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:26 , Wyświetleń: 9031 , Ocena: 43.33, Głosów: 229, Autor: agacjo

Templariusze (1)

Templariusze-,zakon rycerski założony w 1119 przez rycerza z Szampani Huguesa de Payensa. Początkowo był bractwem chroniącym pielgrzymów przybywajacych do Ziemi Świętej, p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:53 , Wyświetleń: 2906 , Ocena: 12.44, Głosów: 220, Autor: agacjo

Średniowieczna filozofia.

Średniowieczna filozofia opierała się na teocentryźmie, tzn. na założeniu, że cały świat koncentruje się wokół Boga. Bóg był uznawany za najwyższą wartość i dosko [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:32 , Wyświetleń: 3679 , Ocena: 13.75, Głosów: 217, Autor: agacjo

Gatunki literackie w średniowieczu.

Średniowiecze przejęło wiele gatunków uprawianych już wcześniej, takich jak pieśń, tragedia, komedia, historia czy satyra. Jednak średniowieczna literatura stworzyła rów [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:34 , Wyświetleń: 4186 , Ocena: 17.31, Głosów: 216, Autor: agacjo

"Bogurodzica" i "Lament Świętokrzyski" jako zabytki literatury polskiej.

Czas powstania "Bogurodzicy" jest sporny. Najczęściej przyjmuje się 1 poł. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1506r. w "Statucie" Jana Łaskiego. Była hymnem dynastyczn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:30 , Wyświetleń: 4472 , Ocena: 17.13, Głosów: 213, Autor: agacjo

Alighieri Dante - prekursor odrodzenia. Charakterystyka "Boskiej komedii".

Dante urodził się w 1265 r. we Florencji. Dzięki studiom w Bolonii posiadł gruntowną wiedzę. Brał udział w życiu politycznym, uczestniczył w walkach o zjednoczenie Włoch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:29 , Wyświetleń: 7049 , Ocena: 45.6, Głosów: 209, Autor: agacjo

Między złem a poczuciem skruchy - przeżycia Francoisa Villona zapisane w "Wielkim testamencie".

Francois Villon był poetą francuskim, który żył w latach 1431 - 1463?. Był starannie wykształcony na Uniwersytecie Paryskim, miał wybitne zdolności poetyckie. Prowadził b [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:28 , Wyświetleń: 31700 , Ocena: 246.62, Głosów: 202, Autor: agacjo

Quo vadis (1)

I . Geneza utworu 1.Rozczytywanie się pisarza w łacińskich utworach starożytnych , szczególnie Tarcyta2.Odbywanie wielu podróży do Rzymu ,zwiedzanie zabytków, wędr [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:32 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 10.98, Głosów: 193, Autor: pawlukewa

Tematyka społeczna i obyczajowa w poezji polskiej XV w.

Jednym z przykładów średniowiecznych utworów świeckich jest "Satyra na leniwych chłopów". Jest ona dziełem anonimowego autora, jednak jej treść wskazuje na to, że był t [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:27 , Wyświetleń: 2985 , Ocena: 14.96, Głosów: 192, Autor: agacjo

Filozofia (2)

Przedstawiciele filozofii i filozofia średniowiecza AugustynizmŚw. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomas [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:44 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 18.39, Głosów: 115, Autor: agacjo

Makbet - charakterystyka

Shakespeare dlatego jest uważany za jednego z najwybitniejszych dramaturgów świata , bo przełamał wszelkie wzorce. Głównie można zauważyć to w bohaterach jego sztuk. Shak [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:19 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 13.64, Głosów: 109, Autor: ew.la

Znaczenie pojęć. (3)

Teocentryzm - światopogląd uznający Boga za centrum zainteresowań i uwagi człowieka. Przeniknął on do twórczości, która powstaje w języku łacińskim, zawiera pierwiastk [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:31 , Wyświetleń: 4053 , Ocena: 26.76, Głosów: 102, Autor: agacjo

Śmierć (2)

Śmierć. Śmierć. Śmierć. Co za ukrytą moc ma w sobie to słowo, że na jego dźwięk, truchleje nam serce, tysiące myśli przebiegają nam przez głowę? Chyba nikt nie zna [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:49 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 18.5, Głosów: 95, Autor: pawlukewa

Wypowiedż Antygony, która tłumaczy swój czyn.

Nigdy nie sądziłam, że znajdę się w takiej sytuacji. Musiałam dokonać wyboru między dwoma racjami, z których obie były równie ważne. Postąpiłam zgodnie ze swoim sumie [...]

Dodano: 2008-08-04 21:08:22 , Wyświetleń: 1731 , Ocena: 18.84, Głosów: 90, Autor: GOSIA288

Sprawozdanie z powieści "Krzyżacy".

Autorem powieści "Krzyżacy" jest znany powieściopisarz Henryk Sienkiewicz. Książka ta została napisana w celu podtrzymania na duchu społeczeństwa. Powstała w XIX wieku. Si [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:44 , Wyświetleń: 3130 , Ocena: 19.7, Głosów: 85, Autor: Mafej

Średniowiecze-pojęcia

Alegoria- symbol poddający się jednorazowemu przekładowiKolęda- pieśń o tematyce religijnej związanej z Bożym NarodzeniemHagiografia- utwór poswięcony świętym c [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:50 , Wyświetleń: 5252 , Ocena: 52.53, Głosów: 80, Autor: agacjo

Rycerstwo (1)

Rycerstwo stanowiło siłę zbrojną władcy i państwa. Ich głównym zajęciem była walka, a umiejętności i uzbrojenie rycerzy decydowały o sile zbrojnej państwa. W czasie w [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:15 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 20.7, Głosów: 80, Autor: Mafej

Sztuka średniowiecza.

Sztuka średniowiecza odgrywała rolę wspomagającą w stosunku do religii. Ze względu na odmienność form wyrazu stały przed nią nieco inne zadania od tych, wyznaczonych dla [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:35 , Wyświetleń: 3492 , Ocena: 56.68, Głosów: 78, Autor: agacjo

Ogólna charakterystyka

NAZWA EPOKI I PERIODYZACJATermin „wieki średnie” (łac. media aeva) został wprowadzony przez renesansowych humanistów. Początkowo nazwa ta miała charakter neut [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:23 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 20.71, Głosów: 78, Autor: majka100100

Benedyktyni

Benedyktyni, zgromadzenie zakonne, które założył św. Benedykt z Nursji w 529. Pierwszym ośrodkiem był klasztor na Monte Cassino. W swojej regule kładli nacisk na modlitwę [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:55 , Wyświetleń: 1913 , Ocena: 26, Głosów: 75, Autor: agacjo

Roland jako ideał rycerza średniowiecznego

Idealny rycerz w Średniowieczu musiał spełniać mnóstwo warunków. Najważniejszym z nich była miłość do Boga i swojego władcy. W przypadku Rolanda tym panem był Karol Wi [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:00 , Wyświetleń: 9843 , Ocena: 121.96, Głosów: 75, Autor: ew.la

Kultura późnego średniowiecza

ŚREDNIOWIECZETerminem tym określa się epokę historii i kultury europejskiej między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Początek średniowiecza wiąże się z 476 p.n.e. [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:02 , Wyświetleń: 3411 , Ocena: 23.51, Głosów: 74, Autor: tom

Świat średniowieczny

Jacy byli ludzie w średniowieczu? Jakie mieli wzorce osobowe? Co było dla nich najważniejsze? W tamtych, tak odległych od nas czasach, ludzie mieli całkiem inne poglądy na ż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:00 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 26.68, Głosów: 71, Autor: agacjo

Sofokles (1)

Sofokles(496-406 p.n.e.)Wybitny tragediopisarz grecki, jeden z trzech wielkich starożytnych tragików (obok Ajschylosa i Eurypidesa). Brał udział w politycznym życiu At [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:14 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 28.26, Głosów: 69, Autor: GOSIA288

Motyw Śmierci w Średniowieczu.

Śmierci w sredniowieczu przedstawiona jest jako nieodlaczny i nieunikniony proces życia , dla ludzi zlych staje sie grozniejsza, bardziej okrutna, stanowi wstep do niekonczacego [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:09 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 27.97, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Niepokoje i pragnienia średniowiecznego człowieka na podstawie poznanych utworów.

Średniowiecze jest okresem w kulturze i sztuce przypadający na czasy od IV/V do XV wieku. Niektórzy traktują je jako lata zacofania w sposobie myślenia i w tworzeniu, a inni z [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:26 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 22.72, Głosów: 68, Autor: ew.la

Analiza Tekstu

SŁOTA O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLEAliż gdy za stołem siedzie,Toż wszego myślenia zbędzieA ma z pokojem sieśćA przy tem się ma najęśćA mnogi ijdzie z [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:45 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 25.13, Głosów: 68, Autor: ew.la

O zachowaniu się przy stole

Utwór Przecława Słoty „O zachowaniu się przy stole” ma też drugi tytuł: „O chlebowym stole”. Pochodzi z XV wieku. Należy do średniowiecznej literatu [...]

Dodano: 2008-12-10 12:43:21 , Wyświetleń: 1747 , Ocena: 24.13, Głosów: 68, Autor: majka100100

Ja Makbet

Wśród grzmotów i błyskawic wchodzą trzy czarownice.Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Trzy czarownice niby nic nie maja mieć wspólnego z Ziemią, a jednak są na niej. [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:01 , Wyświetleń: 2190 , Ocena: 32.01, Głosów: 66, Autor: tom

Rycerz

Rycerze, czyli średniowieczni elitarni wojownicy, należący do uprzywilejowanej grupy społecznej musieli żyć według wcześniej ustalonych kanonów i zasad moralnych, etycznyc [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:46 , Wyświetleń: 1865 , Ocena: 21.33, Głosów: 66, Autor: Mafej

Bóg - człowiek - świat.

BÓGW dobie średniowiecza uznawano Boga za najwyższą wartość, jedyny trwały byt. Bóg był centralnym punktem zainteresowań i dążeń człowieka. Wokół Niego skupia [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:12 , Wyświetleń: 1672 , Ocena: 24.45, Głosów: 65, Autor: elkakida

Krucjaty

Krucjaty (wyprawy krzyżowe), były to wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześ [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:55 , Wyświetleń: 1865 , Ocena: 28.94, Głosów: 64, Autor: majka100100

Powtórka do matury

II. ŒREDNIOWIECZE1. Scharakteryzuj œredniowieczne wzorce osobowe i oceń ich przydatnoœć dla współczesnego człowieka.2. "Bogurodzica" jako zabytek językowy i a [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:36 , Wyświetleń: 2234 , Ocena: 32.84, Głosów: 63, Autor: agacjo

Miłość – siła destrukcyjna czy tworząca? Moje rozważania na kanwie „Dziejów Tristana i Izoldy"

Miłość – najczęściej pojawiający się temat w poezji, literaturze, sztuce i muzyce. Istnieje od dawna, zapewne od samego początku. Przyczyniła się do powstania świa [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:28 , Wyświetleń: 1955 , Ocena: 24.3, Głosów: 63, Autor: ew.la

Gotyk w Krakowie

RatuszWieża ratuszowa jest ocalałą częścią gotyckiego ratusza z przełomu XIII/XIV wieku, zburzonego z początkiem XIX wieku. W jego rozległych podziemiach, które zacho [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:18 , Wyświetleń: 2130 , Ocena: 29.63, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Teatr średniowieczna.

Teatr świecki - teatr wędrujący, tworzony głównie przez kuglarzy, komediantów, wystawiał głównie scenki humorystyczne i moralizujące. Teatr kościelny. Dramat lit [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:59 , Wyświetleń: 2916 , Ocena: 46.66, Głosów: 61, Autor: agacjo

Ideały epoki - święci.

Hagiografia-"żywoty świętych" dla świętych? Idealne wzorce dla pobożnych czy raczej unikaty-" wyborowy korpus, który bronił stale od wewnątrz zagrożonych fortpoczt ch [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:48 , Wyświetleń: 12702 , Ocena: 322.44, Głosów: 61, Autor: pawlukewa

Współczesna legenda

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w dużym zamku na wzgórzu mieszkał Brawo, Johny Brawo. W wieku 22 lat, zgodnie z rozkazem matki poślubił Lady Marion. Żyliby długo i [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:06 , Wyświetleń: 1816 , Ocena: 26.27, Głosów: 61, Autor: GOSIA288

Styl gotycki w Polsce poł. XIII- poł. XVI wieku

ArchitekturaBryły kościołów w Polsce znacznie różnią się od omawianych katedr zachodnich. Są zwarte, kubiczne, dość ciężkie. Gotyk w Polsce był gotykiem ceglanym [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:34 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 19.13, Głosów: 61, Autor: GOSIA288

Mieszko I (3)

Mieszko I był pierwszym historycznym księciem polskim, to znaczy pierwszym, którego istnienie poświadczają liczne, jak na tamtą epokę, wiarygodne źródła. Nie był on jedn [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:23 , Wyświetleń: 2130 , Ocena: 45.47, Głosów: 61, Autor: majka100100

Schizma Wschodnia (1)

Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054Fakty i daty395 - podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie476 - upadek cesarstwa zachodniego 484 - 518 - sch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:35 , Wyświetleń: 35765 , Ocena: 685.54, Głosów: 60, Autor: agacjo

Wzorce parenetyczne

1.1 ASCETA żyje w ubóstwie przyjmuje pogardę i cierpienie z pokorą ucieka od sławy, rozgłosu modli się do Boga um [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:49 , Wyświetleń: 24638 , Ocena: 593.77, Głosów: 60, Autor: pawlukewa

Świat Hellenów

Hellada była obszrem górzystym, narażonym na trzęsienia ziemi. Ludzie mieszkali w niewielkich dolinach, oddzielonych od siebie górskimi pasmami. Uprawa ziemi na ich stokach pr [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:43 , Wyświetleń: 1770 , Ocena: 27.59, Głosów: 60, Autor: Mafej

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

Motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu; polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zaprasza [...]

Dodano: 2008-01-30 23:27:44 , Wyświetleń: 3069 , Ocena: 49.07, Głosów: 59, Autor: agacjo

Filozofia (5)

Filozofowie twierdzą, że nie samym chlebem człowiek żyje. Każdy z nas ma potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy i dlaczego żyjemy. Wszyscy powinniśmy post [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:07 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 30.28, Głosów: 59, Autor: elkakida

Bracia Grobu Świętego - Templariusze

Zakon powstał w Jerozolimie w 1118 lub 1119r. Swoją popularna nazwę wziął od łacińskiego słowa templum, co oznacza świątynię, miejsce poświęcone, oznaczone przez augur [...]

Dodano: 2008-04-13 09:55:07 , Wyświetleń: 3190 , Ocena: 52.71, Głosów: 58, Autor: tom

Zawisza Czarny

1.Książka zaczyna się wstępem : Wojna z Tatarami.2.Przyczyny wojny a)Tereny zagarnięte przez Tatarówb)Nie oddanie Tatarom ich ziomka Tochtamysza3.Witold wyru [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:53 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 27.41, Głosów: 57, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?