Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Które utwory literatury średniowiecznej podobały ci się, a które nie i dlaczego?

PLAN:I. Wstęp:Literatura średniowieczna jako obraz epoki Dzisiejsze spojrzenie na średniowieczeII. Rozwinięcie:Utwory o charakterze religijnym i filozoficzn [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:32 , Wyświetleń: 1833 , Ocena: 121.43, Głosów: 20, Autor: agacjo

Krzyż i miecz - symbole epoki średniowiecza.

Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w n.e. do XV w , a w Polsce od X do XV wieku. W społeczeństwie średniowiecznym panowała hierarchia. Szczytowe miejsce zajmowały dwa st [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:33 , Wyświetleń: 1620 , Ocena: 48.56, Głosów: 26, Autor: agacjo

Czy literatura średniowieczna jest dowodem zacofania epoki

Średniowiecze (wieki średnie) jest epoką między czasami starożytnymi a nowożytnymi. Za początek średniowiecza uważa się umownie rok 476 n.e. czyli upadek Cesarstwa Zachod [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:33 , Wyświetleń: 27738 , Ocena: 2568.71, Głosów: 16, Autor: agacjo

Schizma Wschodnia (1)

Rozłam z Kościołem wschodnim - rok 1054Fakty i daty395 - podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie476 - upadek cesarstwa zachodniego 484 - 518 - sch [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:35 , Wyświetleń: 35765 , Ocena: 685.54, Głosów: 60, Autor: agacjo

Powtórka do matury

II. ŒREDNIOWIECZE1. Scharakteryzuj œredniowieczne wzorce osobowe i oceń ich przydatnoœć dla współczesnego człowieka.2. "Bogurodzica" jako zabytek językowy i a [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:36 , Wyświetleń: 2234 , Ocena: 32.84, Głosów: 63, Autor: agacjo

Dlaczego Tristana i Izoldę możemy uznać za kochanków wszech czasów?

Utwór wywodzi się z opowiadań ludów Celtyckich, z czasów gdy powstawały opowieści Okrągłego Stołu. Przerabiany przez Germanów, Franków, znany był wyłącznie w wersji [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:37 , Wyświetleń: 2047 , Ocena: 138.47, Głosów: 18, Autor: agacjo

Cechy charakterystyczne średniowiecza

Nazwę średniowiecze, czyli "wieki średnie" wprowadzili twórcy następnej w dziejach epoki - renesansu. Określili w ten sposób okres przejściowy, rozciągający się między [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:40 , Wyświetleń: 1940 , Ocena: 48.56, Głosów: 38, Autor: agacjo

Średniowiecze epoką krzyż i miecza (2)

W roku upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli mniej więcej w połowie piątego wieku w Europie zostaje zapoczątkowana nowa epoka - Średniowiecze. Dała ona światu dwa style w sztuc [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:41 , Wyświetleń: 2036 , Ocena: 57.88, Głosów: 40, Autor: agacjo

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci.

Literatura średniowieczna miała charakter moralizatorski. Jej głów-nym zadaniem było pouczanie ludzi w jaki sposób mają żyć, w utwo-rach szukano wzorców do naśladowania. [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:42 , Wyświetleń: 1717 , Ocena: 40.81, Głosów: 31, Autor: agacjo

Omówienie „ Bogurodzicy” , jej historia oraz budowa leksykalno- składniowa.

Bogurodzica jest zabytkową polską pieśnią religijną i rycerską. Dwie pierwsze zwrotki to najstarsza część Bogurodzicy – pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, cho [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:43 , Wyświetleń: 10543 , Ocena: 734.18, Głosów: 21, Autor: agacjo

Filozofia (2)

Przedstawiciele filozofii i filozofia średniowiecza AugustynizmŚw. Augustyn Aureliusz (354-430) to największy autorytet średniowiecza aż do wystąpienia św. Tomas [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:44 , Wyświetleń: 2545 , Ocena: 18.39, Głosów: 115, Autor: agacjo

Legenda o Przemysławie ll

Był rok 1295. Na dworze, niedawno koronowanego, króla Przemysła ll trwały przygotowania do wielkiej uroczystości, wydawanej na cześć rocznicy zaślubin jego z Ryksą. Z racj [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:45 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 42.73, Głosów: 32, Autor: agacjo

Plan wycieczki pt."Szlakiem gotyku"

Trasa mojej wycieczki pt. ”Szlakiem gotyku” nie wybiega poza granice Polski. Jej plan przedstawia się następująco. Pierwszym odwiedzonym miejscem byłby kościół i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:46 , Wyświetleń: 1480 , Ocena: 29.88, Głosów: 40, Autor: agacjo

Gdybyś mógł przenieść się do średniowiecza co byś powiedział ludziom z tamtych czasów?

Ja, gdybym miał okazje odwiedzenia średniowiecza myślę, że skorzystał bym z takiej okazji. Przede wszystkim dlatego,aby opowiedzić ludziom tamtych czasów ja wygląda świat [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:46 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 31.6, Głosów: 41, Autor: agacjo

Franciszkańska pokora i jej racja bytu we współczesnym świecie

Zanim ktokolwiek zacznie się zastanawiać nad racją bytu franciszkańskiej pokory w naszych czasach, musi sobie odpowiedzieć na pytanie: co to jest właściwie pokora? Według i [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:48 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 73.42, Głosów: 18, Autor: agacjo

zabytki kultury polskiej

-IX-„Gegraf Bawarski”rękopis łać.rejstrujący plemienne terytoria Eoplay.Nazwy plemion polskich(Wiślanie,Gi donie,Ślężanie,Brzeżanie)-X-„Dugow [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:49 , Wyświetleń: 1669 , Ocena: 30.48, Głosów: 47, Autor: agacjo

Średniowiecze-pojęcia

Alegoria- symbol poddający się jednorazowemu przekładowiKolęda- pieśń o tematyce religijnej związanej z Bożym NarodzeniemHagiografia- utwór poswięcony świętym c [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:50 , Wyświetleń: 5252 , Ocena: 52.53, Głosów: 80, Autor: agacjo

Rycerz Średniowiecza

W 1000r na pniu systemu feudalnego została zaszczepiona, instytucja rycerska. Rycerzem formalnie był każdy mężczyzna, który przeszedł pasowanie. Jednak musiał przestrzegać [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:51 , Wyświetleń: 1642 , Ocena: 26.69, Głosów: 47, Autor: agacjo

Roland – wzór średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego.

Hrabia Roland jest uznawany za wzór rycerza chrześcijańskiego. Świadczą o tym jego cechy – jak rycerz walczył i umierał, kochał, służył swej ojczyźnie, wreszcie o [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:52 , Wyświetleń: 7577 , Ocena: 338.26, Głosów: 34, Autor: agacjo

Templariusze (1)

Templariusze-,zakon rycerski założony w 1119 przez rycerza z Szampani Huguesa de Payensa. Początkowo był bractwem chroniącym pielgrzymów przybywajacych do Ziemi Świętej, p [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:53 , Wyświetleń: 2906 , Ocena: 12.44, Głosów: 220, Autor: agacjo

Kawalerowie Mieczowi

Kawalerowie Mieczowi, Rycerze Chrystusowi, Fratres Militiae Christi, zakon rycerski założony w Inflantach w 1202 przez biskupa A. von Buxhövdena. Członkowie zakonu rekrutowali [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:54 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 32.13, Głosów: 55, Autor: agacjo

Benedyktyni

Benedyktyni, zgromadzenie zakonne, które założył św. Benedykt z Nursji w 529. Pierwszym ośrodkiem był klasztor na Monte Cassino. W swojej regule kładli nacisk na modlitwę [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:55 , Wyświetleń: 1913 , Ocena: 26, Głosów: 75, Autor: agacjo

Czy wzorce osobowe średniowiecza mogą być atrakcyjne dla współczesnego człowieka? W odpowiedzi wykorzystaj charakterystykę i ocenę średniowiecznych bohaterów.

Średniowiecze wykształciło pewne wzorce osobowe, ideały postaw i zachowań ludzkich. Były one rozpowszechniane przez ówczesną literaturę jak również znajdowały swoje odb [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:56 , Wyświetleń: 30244 , Ocena: 1805.12, Głosów: 25, Autor: agacjo

Literatura Średniowiecza

W jakich granicach czasowych zamyka się średniowiecze w Europie i w Polsce ? Średniowiecze w Europie początek 476 r upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego , koniec XV w 1453 - u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:57 , Wyświetleń: 1769 , Ocena: 26.2, Głosów: 48, Autor: agacjo

Średniowiecze: pytania i odpowiedzi.

W jakich granicach czasowych zamyka się średniowiecze w Europie i w Polsce ? Średniowiecze w Europie początek 476 r upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego , koniec XV w 1453 - u [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:58 , Wyświetleń: 1857 , Ocena: 59.96, Głosów: 26, Autor: agacjo

Jestem świętym Aleksym i spróbuję przedstawić swoją kartkę z pamiętnika

Urodziłem się w bogatej rodzinie. Niczego nigdy mi nie brakowało. Zawsze dostawałem to o co prosiłem. W mojej miejscowości wszyscy mnie znali i szanowali. Jednak to mi nie od [...]

Dodano: 2008-01-30 23:36:59 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 38.52, Głosów: 32, Autor: agacjo

Świat średniowieczny

Jacy byli ludzie w średniowieczu? Jakie mieli wzorce osobowe? Co było dla nich najważniejsze? W tamtych, tak odległych od nas czasach, ludzie mieli całkiem inne poglądy na ż [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:00 , Wyświetleń: 2080 , Ocena: 26.68, Głosów: 71, Autor: agacjo

Miłość siła uwnieslająca czy niszcząca ?

Uczucie ,które połączyło bohaterów książki pt."Dzieje Tristana i Izoldy" było namiętne,gwałtowne i niemożliwe do opanowania.Było równierz wiarołomne,ponieważ Izolda [...]

Dodano: 2008-01-30 23:37:02 , Wyświetleń: 2094 , Ocena: 47.86, Głosów: 43, Autor: agacjo

Kryzys małżeństwa Makbetów. Dlaczego?

„Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zmienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne” napisał Bocaccio w „Dekameron [...]

Dodano: 2008-01-30 23:54:13 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 90.94, Głosów: 30, Autor: agacjo

Czy dziś są nam potrzebni miłosierni Samarytanie

Poniedziałek. Włączam telewizor. Dili. Blada reporterka drżącym głosem opisuje piekło które rozgrywa się za jej plecami. Stłoczone w kościołach cienie ludzi nie wierzą [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:41 , Wyświetleń: 31127 , Ocena: 1310.95, Głosów: 37, Autor: ew.la

Niepokoje i pragnienia średniowiecznego człowieka na podstawie poznanych utworów.

Średniowiecze jest okresem w kulturze i sztuce przypadający na czasy od IV/V do XV wieku. Niektórzy traktują je jako lata zacofania w sposobie myślenia i w tworzeniu, a inni z [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:26 , Wyświetleń: 2724 , Ocena: 22.72, Głosów: 68, Autor: ew.la

Miłość – siła destrukcyjna czy tworząca? Moje rozważania na kanwie „Dziejów Tristana i Izoldy"

Miłość – najczęściej pojawiający się temat w poezji, literaturze, sztuce i muzyce. Istnieje od dawna, zapewne od samego początku. Przyczyniła się do powstania świa [...]

Dodano: 2008-02-12 19:50:28 , Wyświetleń: 1955 , Ocena: 24.3, Głosów: 63, Autor: ew.la

Przemijanie na podstawie

"I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mór, a bazylika Piotra panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu". W kontekście poznanego utworu, histo [...]

Dodano: 2008-02-13 18:49:55 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 35.9, Głosów: 38, Autor: ew.la

Święty Augustyn, Tomasz z Akwinu i Franciszek z Asyżu

AUGUSTYNAurelius Augustinus, święty, 354-430, wczesnochrześcijański filozof i teolog; ojciec i doktor Kościoła; główny przedstawiciel patrystyki; twórca pierwszego wie [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:24 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 70.47, Głosów: 18, Autor: ew.la

Wzorce osobowe epoki średniowiecza odbiciem idei epoki.

Epoka średniowiecza ukształtowała kilka poglądów, którym ludzie tej epoki podporządkowali swoje życie. Poglądy te związane były z wiarą i z Bogiem. Według teocentryzmu [...]

Dodano: 2008-02-16 01:00:06 , Wyświetleń: 41944 , Ocena: 994.41, Głosów: 33, Autor: ew.la

Która z pięknych kobiet z „Quo Vadis” jest najbliższa mojemu ideałowi piękna?

Z całą stanowczością twierdzę, iż najbliższa mojemu ideałowi piękna jest Ligia z powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Według mnie piękno to nie ty [...]

Dodano: 2008-02-16 12:49:35 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 57.48, Głosów: 22, Autor: ew.la

Scharakteryzuj wzorce osobowe występujące w literaturze średniowiecza

Średniowiecze to termin na określenie dziejów w kulturze i historii , obejmujących czasy między starożytnością a nowożytnością . W tej epoce mamy do czynienia z przenika [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:44 , Wyświetleń: 1455 , Ocena: 40.03, Głosów: 28, Autor: ew.la

Charakterystyka średniowiecza (2)

Średniowiecze termin określający epokę historii i kultury europejskiej od końca starożytności (V w.) Do XV w.; podział ten wprowadzili humaniści włoscy XV-XVI w., którzy [...]

Dodano: 2008-02-20 12:26:55 , Wyświetleń: 9031 , Ocena: 3, Głosów: 51, Autor: ew.la

Analiza Tekstu

SŁOTA O ZACHOWANIU SIĘ PRZY STOLEAliż gdy za stołem siedzie,Toż wszego myślenia zbędzieA ma z pokojem sieśćA przy tem się ma najęśćA mnogi ijdzie z [...]

Dodano: 2008-02-21 22:04:45 , Wyświetleń: 1977 , Ocena: 25.13, Głosów: 68, Autor: ew.la

Makbet - charakterystyka

Shakespeare dlatego jest uważany za jednego z najwybitniejszych dramaturgów świata , bo przełamał wszelkie wzorce. Głównie można zauważyć to w bohaterach jego sztuk. Shak [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:19 , Wyświetleń: 1980 , Ocena: 13.64, Głosów: 109, Autor: ew.la

Czym jest piękno

W encyklopedii piękno jest ujęte jako podstawowa wartościująca dodatnio kategoria estetyczna. W estetyce rozumianej jako „nauka o pięknie”, piękno stanowi wartoś [...]

Dodano: 2008-02-23 10:04:05 , Wyświetleń: 38096 , Ocena: 41229, Głosów: 0, Autor: ew.la

Jak oceniasz średniowiecznych bohaterów i ich postawy życiowe?

W czasach średniowiecza, panował uniwersalizm, czyli jedność religii (chrześcijaństwo) i języka (łaciński). Epoka ta, to również czasy tzw. teocentryzmu, tzn. że w cent [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:30 , Wyświetleń: 2105 , Ocena: 71.62, Głosów: 25, Autor: ew.la

Opis obrazu z końca średniowiecza "Matka Boska z Dzieciątkiem" - Fra Filippo Lippi

Obraz zakończony potrójnym, pół okrągłym sklepieniem sklepieniem. Obraz kolorowy, jednak w bardziej pastelowych kolorach niż "Zaślubiny Marii". Ukazuje Matkę Boską w post [...]

Dodano: 2008-02-25 12:40:40 , Wyświetleń: 11241 , Ocena: 357.69, Głosów: 44, Autor: ew.la

Opis obrazu z końca średniowiecza "Zaślubiny Marii" - Rafael di Santi

Obraz zakończony półokrągłym sklepieniem. Bardzo kolorowy, namalowany ciepłymi barwami, w wesołym nastroju. Ukazuje tytułową Marię w obecności swojego przyszłego męża [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:19 , Wyświetleń: 14437 , Ocena: 1026.29, Głosów: 16, Autor: ew.la

Wizerunek Bolesława Chrobrego w kronica Galla Anonima jako ideał władcy!

Gall Anonim był wykształconym mnichem francuskim, który przybył do Polski z Węgier i osiadł na dworze Bolesława Krzywoustego, a w zamian za gościnę, postanowił opisać dz [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:19 , Wyświetleń: 22869 , Ocena: 1654.05, Głosów: 20, Autor: ew.la

Szkolnictwo we wczesnym średniowieczu (2)

Miedzy X-XIII wiekiem następuje rozkwit średniowiecza. Językiem obowiązującym w Europie była łacina. Na mocy IV soboru laterańskiego, papież Innocenty III w 1215 roku naka [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:34 , Wyświetleń: 1810 , Ocena: 116.38, Głosów: 15, Autor: ew.la

Czy słusznie nazwano średniowiecze epoką ciemnoty i zabobonów?

Symbolem średniowiecza był krzyż, ponieważ cała sztuka i nauka koncentrowała się na religii, oraz miecz, bo w epoce tej toczyło się dużo wojen.Istnieje twierdzenie, [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:44 , Wyświetleń: 27962 , Ocena: 1762.71, Głosów: 23, Autor: ew.la

Czy słusznie średniowiecze nazywane jest epoką ciemnoty i upadku.

Średniowiecze uważane jest przez większość ludzi za epokę ciemnoty i upadku, ja nie zgadzam się z tą opinią. Według mnie rozwój różnych dziedzin kultury nastąpił ró [...]

Dodano: 2008-03-05 19:20:10 , Wyświetleń: 26639 , Ocena: 2236.67, Głosów: 17, Autor: ew.la

"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i X [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:47 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 58.39, Głosów: 27, Autor: ew.la

Najdawniejsze zabytki j. Polskiego

Piśmiennictwo zawitało do Polski wraz z łaciną pod koniec X wieku. Pisaniem i piśmiennictwem zajmowali się duchowni, pisarze - skryptorzy, a ozdabiali je inicjałami i barwny [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:48 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 58.44, Głosów: 24, Autor: ew.la

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?