Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Architektura średniowieczna

Na koniec pierwszego tysiąclecia utworzyło się nowe cesarstwo Rzymskie. Ten okres nazywamy średniowieczem właściwym. W X wieku krążyły pogłoski, że w 1000 roku nastąpi [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:15 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 52.42, Głosów: 30, Autor: majka100100

Krucjaty

Krucjaty (wyprawy krzyżowe), były to wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześ [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:55 , Wyświetleń: 1865 , Ocena: 28.94, Głosów: 64, Autor: majka100100

Męka Pańska w kazaniach i średniowiecznej twórczości apokryficznej.

.„I ubrali go w purpurę, upletli koronę cierniową i włożyli mu ją na głowę” *...wokół krzyża tłum ludzi. Jedni płaczą , ich twarze wykrzywiają gr [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:44 , Wyświetleń: 1266 , Ocena: 171, Głosów: 5, Autor: majka100100

Analiza i interpretacja obrazu "Pieta".

Sztuka gotycka (XII – XIII wiek) w przeciągu kilkudziesięciu lat opanowała całą niemal Europę, znajdując swoich świetnych mistrzów poza Francją (gdzie się zrodził [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:49 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 90.5, Głosów: 15, Autor: majka100100

Pasowanie na rycerza

Od VIII wieku, kiedy w zachodniej Europie upowszechniło się używanie strzemion, na polach bitewnych coraz większą rolę zaczęła odgrywać konnica. Strzemiona zapewniały utr [...]

Dodano: 2009-01-06 18:42:52 , Wyświetleń: 3077 , Ocena: 4.39, Głosów: 40, Autor: majka100100

Dzieje Tristana i Izoldy w punktach

1. Narodziny Tristana po śmierci swojego ojca.2. Śmierć matki Tristana.3. Przejęcie opieki nad sierotą przez Rohałta4. Oddanie Tristana Gorlwealowi.5. Nauka T [...]

Dodano: 2009-01-11 12:35:57 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 62.77, Głosów: 21, Autor: elkakida

Porównaj postawy św. Franciszka i św. Aleksego. Jakie widzisz podobieństwa i różnice? Czym różnił się święty Franciszek od średniowiecznych ascetów?

Okres średniowiecza jest przepełniony wielką ilością wzorów, co do zachowania się człowieka. Są to m.in. wzorzec świętego, rycerza, władcy idealnego oraz wzór ascety. [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:31 , Wyświetleń: 15421 , Ocena: 728.07, Głosów: 28, Autor: elkakida

Którą z postaci:św. Aleksego czy św. Franciszka uznasz za bliższą swoim poglądom?

Św. Franciszek jest bardzo wierzącą osobą, która nie tylko słowem, ale również czynem ukazuje swą miłość do Boga. Św. Franciszek, podobnie jak św. Aleksy, pochodzi z [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:04 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 80.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

Poczet królów polskich

PiastowiePiastowie, to rodzinna dynastia panująca w Polsce do 1370 roku, na Mazowszu do 1526, na Górnym Śląsku do 1625, ostatnim zaś jej przedstawicielem był zmarły w 16 [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:07 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 41.07, Głosów: 40, Autor: elkakida

Najstarsze zabytki języka polskiego

Najwcześniej zapisanymi polskimi wyrazami są nazwy (plemion, miejscowości i rzek).IX w. - GEOGRAF BAWARSKI - geograficzno - historyczny opis anonimowego autora, sporządzony [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:12 , Wyświetleń: 5433 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Średniowieczna hagiografia (1)

Hagiografia (żywoty świętych)Legendy o życiu świętych i męczenników oraz o ich czynach i cudach należą do najważniejszych gatunków piśmiennictwa średniowiecznego. [...]

Dodano: 2009-01-19 15:30:13 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 50.91, Głosów: 33, Autor: elkakida

Kochanowski - pieśń XXV - czego chesz... analiza i interpretacja

Kochanowski to z pewnością jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich. Nie ulega wątpliwości, że żyjący w XVI w. liryk w znacznym stopniu przyczynił się do [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:22 , Wyświetleń: 1680 , Ocena: 74.68, Głosów: 18, Autor: elkakida

Średniowiecze dokładne opracowanie epoki, zagadnienia maturalne!

1. Zaprezentuj najdawniejsze zabytki piśmiennictwa średniowiecznego w Polsce – cechy języka, wartości literackie – oraz polskie dziejopisarstwoGall Anonim P [...]

Dodano: 2009-02-03 21:27:25 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 142.4, Głosów: 9, Autor: elkakida

Władza, miłość, śmierć w literaturze średniowiecza-omów na konkretnych przykładach.

Po okresie antycznym następuje nowa epoka- średniowiecze, zwana inaczej wiekami średnimi. Jej początek wiążemy z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego w roku 476.Natomiast [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:44 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 49, Głosów: 23, Autor: elkakida

Hagiografia (2)

W czasach Bolesława Chrobrego pojawiają się pierwsze utwory pisane w języku łacińskim. Są to teksty hagiograficzne (żywoty świętych) pisane przez cudzoziemców, między i [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:18 , Wyświetleń: 2042 , Ocena: 867, Głosów: 0, Autor: elkakida

Władza, miłość, śmierć w literaturze średniowiecza

Po okresie antycznym następuje nowa epoka- średniowiecze, zwana inaczej wiekami średnimi. Jej początek wiążemy z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego w roku 476.Natomiast [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:20 , Wyświetleń: 1259 , Ocena: 84.42, Głosów: 11, Autor: elkakida

List do księcia Janusza...

Najjaśniejszy Książę! Ośmielam się zwrócić Do Ciebie z prośbą w bardzo ważkiej memu sercu sprawie. Prośba ta tyczy mianowania na rycerza Zbyszka z Bogdańca herbu T [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:41 , Wyświetleń: 1606 , Ocena: 34.77, Głosów: 34, Autor: elkakida

Jestem swatką, w liście do Zbyszka nakłaniam go by ożenił się z Jagienką

Drogi Zbyszku!Jesteś młodym chłopcem. Gdy patrzę na Ciebie widzę jak lata mijają. Ty jako mężczyzna musisz sobie uświadomić, że czas pomyśleć o usamodzielnieniu si [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:08 , Wyświetleń: 1467 , Ocena: 71.84, Głosów: 18, Autor: elkakida

Średniowieczna hagiografia (2)

Hagiografia (żywoty świętych)Legendy o życiu świętych i męczenników oraz o ich czynach i cudach należą do najważniejszych gatunków piśmiennictwa średniowiecznego. [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:09 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 2245, Głosów: 0, Autor: elkakida

Czy honor jest dzisiaj potrzebny?

W teraźniejszych czasach tyle się mówi o honorze. Zapewne każdy słyszał wymienianie wartości narodowych, czyli bóg, honor, ojczyzna. Mamy okres wyborów do parlamentu europ [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:30 , Wyświetleń: 1470 , Ocena: 42.48, Głosów: 28, Autor: elkakida

Czy ludzi średniowiecznych możemy uznać za szczęśliwych?

Dzisiejsze rozumienie szczęścia jest zupełnie inne niż niegdyś. Różni filozofowie różnie wyobrażali sobie łaskę losu. Każda epoka miała swoją własną teorię na ten [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:33 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 78.44, Głosów: 17, Autor: elkakida

Kultura wczesnego średniowiecza w Europie i Polsce(krótko)

W kulturze średniowiecznej europy szczególnie wyodrębniły się dwa główne ideały które były symbolem owych czasów .Był to Bóg i rycerz. Kultura się bardzo diametralnie [...]

Dodano: 2009-03-06 10:00:39 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 166.56, Głosów: 8, Autor: elkakida

Czy uważasz, że Kazimierz Wielki dostał dostał taki przydomek

Według mnie Kazimierz Wielki słusznie dostał przydomek „WILEKI”. Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z rodu Piastów, był synem Władysława Łokietka i Jadw [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:32 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 89.17, Głosów: 17, Autor: elkakida

Jakie refleksje wywołuje odbiór dzieła Hansa Memlinga pt. ‘’Sad Ostateczny’’?

Spoglądając pierwszy raz na obraz Hansa Memlinga pt.’’Sąd Ostateczny’’, dzieło o bardzo burzliwej historii, momentalnie ulegamy jego niezmiernemu uroko [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:33 , Wyświetleń: 1459 , Ocena: 153, Głosów: 8, Autor: elkakida

Filozofia (5)

Filozofowie twierdzą, że nie samym chlebem człowiek żyje. Każdy z nas ma potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytanie kim jesteśmy i dlaczego żyjemy. Wszyscy powinniśmy post [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:07 , Wyświetleń: 1870 , Ocena: 30.28, Głosów: 59, Autor: elkakida

Człowiek śmiertelny, jego czyny bywają nieśmiertelne

Temat pracy nawiązuje do jednego z bardziej znanych utworów Horacego pt. „Pieśń III”. Poeta uważa swą twórczość za „pomnik trwalszy niż ze spiżu” [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:57 , Wyświetleń: 1498 , Ocena: 73.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Muzyka średniowiecza - krótki opis

Muzyka średniowiecza, mimo że nie jest już tak popularna jak niegdyś nadal ma ogromny wpływ na współczesną kulturę. Ten rodzaj muzyki ma to do siebie, że wprowadza słuch [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:24 , Wyświetleń: 1680 , Ocena: 102.88, Głosów: 16, Autor: elkakida

Dzieje Tristana i Izoldy (w skrócie).

"[...] Po trzech latach wiernej służby między Tristanem a królem Kornwalii Markiem rodzi się prawdziwa przyjaźń. Tristan sypia w komnacie króla jako jego zaufany i wierny s [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:37 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 139.05, Głosów: 18, Autor: elkakida

Życie codzienne w średniowiecznym klasztorze. (1)

W średniowiecznym zakonie. Cóż oznacza ten tytuł? Życie codzienne w klasztorze. A życie codzienne to zwykłe, powtarzające się czynności. Temat mojej pracy odnosi się, wi [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:49 , Wyświetleń: 2002 , Ocena: 44.73, Głosów: 40, Autor: elkakida

Średniowiecze - powtórka.

1.Średniowiecze- to epoka w historii Europy miedzy V a XV stuleciem. Za jej datę początkowo uznaje się upadek starożytnego Rzymu(476). Zmierzch cesarstwa zachodniego rzymskieg [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:53 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 46.89, Głosów: 27, Autor: elkakida

Bóg - człowiek - świat.

BÓGW dobie średniowiecza uznawano Boga za najwyższą wartość, jedyny trwały byt. Bóg był centralnym punktem zainteresowań i dążeń człowieka. Wokół Niego skupia [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:12 , Wyświetleń: 1672 , Ocena: 24.45, Głosów: 65, Autor: elkakida

Filozofia średniowiecza.

Według renesansu to okres między dwoma epokami – tzn. „tysiąclecie nocy” lub „tysiąc lat wzrostu. System szkolnictwa – szkoły przyklasztorne. Od [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:13 , Wyświetleń: 10714 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Jak poeta Ernest Bryll w wierszu "Wciąż i Ikarach głoszą..." wykazywał motyf idealizmu i pragmatyzmu Ikara i Dedala?

Ernest Bryll był wybitnym polskim poetą prozaikiem, dramatopisarzem i tłumaczem. Poeta ten odznaczał się wyrażaniem w swojej poezji własnych problemów i frustacji. Jedym z [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:03 , Wyświetleń: 1642 , Ocena: 104.47, Głosów: 16, Autor: elkakida

Prównaj dwa wizerunki Matki Boskiej odwołując się do Bogurodzicy i Lamentu świętokrzyskiego.

Wszystkie religie istniejące na przestrzeni wieków jak i te, które funkcjonują dziś, mają swój początek, historię i zasady, wedle których funkcjonują. Buddyzm, Islam czy [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:44 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 63.79, Głosów: 18, Autor: elkakida

Krzyż i miecz jako sposób myslenia człowieka epoki średniowiecza.

Średniowiecze jest najdłuższą epoką historyczno – kulturowo – literacką w dziejach nowożytnej Europy. We współczesnej nauce granice czasowe epoki sytuuje się [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:15 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 337.25, Głosów: 3, Autor: elkakida

Średniowieczny ideał rycerza.

„Miecz jego budził trwogę, kopii się lękano,Szyszak złoty z daleka, hen, rozpoznawano...”Czasy wcześniejsze od średniowiecza, a także samo średniowiecz [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:22 , Wyświetleń: 2371 , Ocena: 329.1, Głosów: 9, Autor: elkakida

Analiza i interpretacja wiersza pt; "Posłuchajcie, bracia miła".

" posłuchajcie , bracia miła" jest lirycznym utworem z drugiej połowy XVw. rozpoczyna sie od słów: " Posłuchajcie, bracia miła". Znany jest również pod innymi nazwami: " [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:12 , Wyświetleń: 1529 , Ocena: 64.45, Głosów: 19, Autor: elkakida

Asceta w ocenie wspłóczesnego człowieka

W średniowieczu pojawiło się wiele wzorców parenetycznych, czyli wzorów osobowych związanych z pewnymi wyraźnie określonymi rolami społecznymi. Wzorce parenetyczne zawiera [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:52 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 93.79, Głosów: 18, Autor: elkakida

"Bogurodzica" i "Posłuchajcie bracia miła.."

Czas powstania "Bogurodzicy" jest sporny. Najczęściej przyjmuje się 1 poł. XIII w. Po raz pierwszy wydrukowano ją w 1506r. w "Statucie" Jana Łaskiego. Była hymnem dynastyczn [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:52 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 119.25, Głosów: 15, Autor: elkakida

Czy wieki średnie były rzeczywiście okresem upadku kultury? Uzasadnij swoja odpowiedź, odwołując się do konkretnych przykładów.

Człowiekowi XXI wieku średniowiecze wydaje się epoką dawną, odległą, często może nawet obcą. Pomimo olbrzymich zmian cywilizacyjnych, społecznych i obyczajowych, jak [...]

Dodano: 2009-04-23 21:38:53 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 484.33, Głosów: 2, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?