Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Tu leży rycerz, co walczył bez trwogi i żył bez skazy" słowa Juliana Ursyna Niemcewicza uczyń podstawą do rozważań o średniowiecznym rycerzu.

Kim był właściwie rycerz?? Czy jego postać jest dla nas wzorem do naśladowania? Ogromną kopalnią pięknych wzorów była epoka średniowiecza. Wielu z nas słyszało leg [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:17 , Wyświetleń: 1821 , Ocena: 64.75, Głosów: 39, Autor: Mafej

Księga Kohelieta

Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa należy do ksiąg pouczających (dydaktycznych) ST. Autor przedstawił się jako Kohelet, co w języku hebrajskim oznacza zgromadzenie. Nazwa t [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:18 , Wyświetleń: 1970 , Ocena: 33.13, Głosów: 51, Autor: Mafej

Średniowiecze (3)

Średniowiecze, medium aevum, moyen âge, Middle Age(s), Mittelalter, w historiografii okres między schyłkiem starożytności (ok. IV-V w.) a początkiem okresu nowożytnego (XV [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:19 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 36.56, Głosów: 40, Autor: Mafej

"Bogurodzica" - krótkie opracowanie

"Bogurodzica" jest to najstarsza polska pieśń religijna. Jej najdawniejszy przekaz pochodzi z 1407 r., ale czas powstania jest sporny. Analiza tekstu, budowy stroficznej i język [...]

Dodano: 2008-11-13 16:43:19 , Wyświetleń: 1966 , Ocena: 52.7, Głosów: 32, Autor: Mafej

Co by było gdyby Romeo i Julia zrobili inaczej

Pewnego dnia Romeo syn Montekich dostał wiadomość od sługi Baltazara. List pochodził od jego przyjaciela ojca Laurentego. Romeo czytając pierwsze wyrazy listu był oszołomio [...]

Dodano: 2008-11-13 19:50:00 , Wyświetleń: 4907 , Ocena: 992.14, Głosów: 6, Autor: Mafej

Martyrologia to obraz ukazujący cierpienie człowieka i tragizm sytuacji, w której się znalazł.

Martyrologia III części „Dziadów” polega na beznadziejności sytuacji w jakiej znalazł się naród polski. Z jednej strony terror i okrucieństwo carskiego aparatu [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:34 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 48.96, Głosów: 27, Autor: Mafej

Średniowiecze (5)

Okres ten mozna podzielić na trzy etapy- V-XIII wiek to czas przyswajania sredniowiecznych wzorców kulturalnych w literaturze i sztuce. Stopniowy rozwój szkolnictwa oraz bibliot [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:38 , Wyświetleń: 2179 , Ocena: 41.8, Głosów: 44, Autor: Mafej

Rycerstwo (2)

W rozdziale tym pragnę przedstawić jedną z odmian etosu rycerskiego, mianowicie etos rycerski zrekonstruowany na podstawie francuskich tzw. romans courtois, czyli powieści dwor [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:41 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 31.83, Głosów: 40, Autor: Mafej

Rycerz

Rycerze, czyli średniowieczni elitarni wojownicy, należący do uprzywilejowanej grupy społecznej musieli żyć według wcześniej ustalonych kanonów i zasad moralnych, etycznyc [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:46 , Wyświetleń: 1865 , Ocena: 21.33, Głosów: 66, Autor: Mafej

Turnieje rycerskie w średniowieczu

Turnieje rycerskie wywodzą się z tradycji nawiązującej do żywiołu rycerza – walki oraz tradycji wojskowej. Pierwsze turnieje datuje się na rok 842, kiedy to odbyły si [...]

Dodano: 2008-11-13 19:52:47 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 125.36, Głosów: 10, Autor: Mafej

Co Ja, współczesny czytelnik miałbym do powiedzenia Rolandowi, Bolesławowi Chrobremu, św. Franciszkowi, Tristanowi oraz św. Aleksemu?

Przed rozpoczęciem polemiki z życiorysami i poglądami naszych bohaterów należy ich wcześniej przedstawić. Roland to główny bohater francuskiej epopei pt.: „Pieś [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:51 , Wyświetleń: 6981 , Ocena: 266.95, Głosów: 41, Autor: Mafej

Wizerunek Maryi w liryce średniowiecznej

Ludzi średniowiecza bardzo ciekawila historia bohaterów biblijnych, a w szczególności Świętej Rodziny. Jedną sytuacją nie do konca opisaną w Biblii jest kwestia obecnosci [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:11 , Wyświetleń: 12433 , Ocena: 1125.12, Głosów: 16, Autor: Mafej

Pojedynek Zbyszka z Rotgierem - audycja radiowa

Pojedynek Zbyszka z Rotgierem – audycja radiowaSerdecznie zapraszam wszystkich na walkę Zbyszka z Bogdanca z Rotgierem, a także ich giermków Hlawy i van Krista! Jest t [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:34 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 198.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Wstępna charakterystyka kultury średniowiecza

Średniowiecze jest to epoka między starożytnością a odrodzeniem, która przejęła myśl chrześcijańską, zachowując dorobek starożytności. Cechy średniowiecza to m.in.: [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:33 , Wyświetleń: 1576 , Ocena: 173.67, Głosów: 8, Autor: Mafej

Średniowiecze-pełny opis epoki

ŚREDNIOWIECZEŚredniowieczem nazywamy epokę historii i kultury europejskiej miedzy czasami starożytnymi a nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Początek średniow [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:54 , Wyświetleń: 2093 , Ocena: 106.14, Głosów: 20, Autor: Mafej

Zamek w Bydgoszczy

Praca w załączniku [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:58 , Wyświetleń: 1472 , Ocena: 46.11, Głosów: 26, Autor: Mafej

Zycie i wychowanie Ateńskie

We wschodniej Grecji, na skalistym półwyspie Attyka, kilka kilometrów od Morza Egipskiego, leżały Ateny. Państwo ateńskie było pierwszym krajem na świecie , w którym uchw [...]

Dodano: 2008-11-16 12:42:11 , Wyświetleń: 1508 , Ocena: 83.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

Omówienie Bogurodzicy

Jest to najstarsza ze znanych polskich pieśni religijnych, ale zapisana, wraz z nutami, dopiero w wieku XV.Najstarszy rękopiśmienny zapis tekstu odnaleziono na wklejce tylne [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:37 , Wyświetleń: 7728 , Ocena: 298.55, Głosów: 41, Autor: Mafej

Bogurodzica jako zabytek językowo literacki

„Bogurodzica” jest najstarszą pieśnią religijną, pierwszym hymnem polskim, śpiewana na ważnych uroczystościach np. wojnach.1. HIPOTEZY DOTYCZĄCE POCHODZENIA [...]

Dodano: 2008-11-17 08:00:37 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 158.5, Głosów: 7, Autor: Mafej

Czy mechanizmy demokratyczne sprzyjają poczuciu odpowiedzialności za państwo czy demoralizująobywateli?(Grecja)

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie, pozwolę sobie najpierw pokrótce przedstawić genezę demokracji ateńskiej.To właśnie tam – w Atenach – wymyślono [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:19 , Wyświetleń: 1232 , Ocena: 87.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Ustrój Aten i Sparty

ustrój Aten i Sparty - patrz załącznik [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:20 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 40.09, Głosów: 31, Autor: Mafej

Legendy o świętych i rycerzach przykładem literatury parenetycznej w średniowieczu.

Nazwa średniowiecze oznacza „wieki średnie”, którym to mianem twórcy renesansu określali okres między starożytnością, a swoją epoką. Średniowiecze jest epok [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:37 , Wyświetleń: 1403 , Ocena: 71.2, Głosów: 19, Autor: Mafej

Różne oblicza Maryi w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

„Bogurodzica” i „Lament świętokrzyski” reprezentują dwa odmienne modele liryki maryjnej. Oba utwory zostały uznane za arcydzieła średniowiecznej poezj [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:38 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 61.95, Głosów: 18, Autor: Mafej

Stosunek do Boga, świata i człowieka

W epoce średniowiecza Bóg zajmował szczególne miejsce, był w centrum ludzkich wartości i zainteresowań. Święty Augustyn twierdził, że celem życia człowieka jest poznan [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:39 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 44.96, Głosów: 27, Autor: Mafej

Bogurodzica - Interpretacja I i II zwrotki

----------------I ZWROTKA----------------Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena, MaryjaU twego syna gospodzina, Matko zwolena, MaryjaZyszczy nam, spóści nam

Dodano: 2008-11-17 18:57:57 , Wyświetleń: 1601 , Ocena: 62, Głosów: 24, Autor: Mafej

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza

Głównym założeniem filozofii średniowiecznej był teocentryzm, który w centrum wszechświata i ludzkiego zainteresowania umieszczał Boga. Stąd w literaturze i sztuce domino [...]

Dodano: 2008-11-17 18:58:00 , Wyświetleń: 2116 , Ocena: 119.13, Głosów: 14, Autor: Mafej

Nawiązania do średniowiecza w sztuce późniejszych epok

A. Everyman – postać pozbawiona cech indywidualnych, dzięki czemu może się z nią utożsamiać wielu odbiorców, Everyman to tytułowy bohater średniowiecznego moralitet [...]

Dodano: 2008-11-17 18:58:08 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 64.58, Głosów: 18, Autor: Mafej

Jurand ze spychowa-rycerz ewangeliczne - rozprawka.

W rozprawce będę starał się rozwiązać rober Juranda jako rycerze ewangelicznego potwierdzając to fragmentami ewangelii.Jurand był rycerzem żyjącym w Vw. n.e. , był r [...]

Dodano: 2008-11-17 19:00:30 , Wyświetleń: 1635 , Ocena: 50.4, Głosów: 29, Autor: Mafej

Przewodnik turystyczny po piekle

,,Piekło – to słowo wielu ludzi przyprawia o dreszcze. Jednak czy nie ciekawi nas to, jakie ono jest naprawdę. Czy nie warto byłoby zobaczyć to, czego wszyscy się boimy [...]

Dodano: 2008-11-17 19:02:27 , Wyświetleń: 1578 , Ocena: 36.06, Głosów: 32, Autor: Mafej

Średniowiecze (4)

Nazwę średniowiecze nadali ludzie okresu renesansu. Nazwa ta miała ujemny charakter, gdyż ludzie renesansu widzieli tylko negatywne cechy średniowiecza, ponieważ średniowiec [...]

Dodano: 2008-11-17 19:02:29 , Wyświetleń: 1871 , Ocena: 52.68, Głosów: 27, Autor: Mafej

"Ars moriendi" czyli sztuka umierania - motyw śmierci w literaturze i sztuce średniowiecznej.

W utworach sredniowiecza motyw smierci bardzo czesto wystepowal w nawiazaniu do meczenskiej smierci Jezusa Chrystusa. Przykladem takiego utworu moze byc „Piesn o Rolandzie [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:52 , Wyświetleń: 1442 , Ocena: 100.92, Głosów: 11, Autor: Mafej

Zawisza Czarny

1.Książka zaczyna się wstępem : Wojna z Tatarami.2.Przyczyny wojny a)Tereny zagarnięte przez Tatarówb)Nie oddanie Tatarom ich ziomka Tochtamysza3.Witold wyru [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:53 , Wyświetleń: 1761 , Ocena: 27.41, Głosów: 57, Autor: Mafej

Jagienka czy Danusia - którą pannę bym wybrał ?

Zbyszko z Bogdańca był urodziwym i mądrym rycerzem . Pokochał dwie niewiasty . Danusię Jurandówne i Jagienkę Zychówne. Były to dwie piękne kobiety. Ja wybrałbym pan [...]

Dodano: 2008-11-18 11:28:58 , Wyświetleń: 1485 , Ocena: 78.47, Głosów: 14, Autor: Mafej

Schyłek średniwiecza

Schyłek średniowieczaZmierzch Średniowiecza to formuła prosta ,ale najpierw należy się zastanowić nad paroma sprawami. Czy chodzi po prostu o takie stwierdzenie, że ka [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:44 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 46.18, Głosów: 33, Autor: Mafej

Idealna kobieta w "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza

W powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy” autor ukazuje nam „ rywalizacje ” dwóch niewiast o serce Zbyszka . Ja sądzę ,że mnie idealną partnerką była b [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:45 , Wyświetleń: 4670 , Ocena: 380.72, Głosów: 17, Autor: Mafej

Motyw śmierci w literaturze średniowiecza.

W czasach sredniowiecza ludzkie wyobrażenia o życiu po śmierci różniły się znacznie między sobą. Powstały dwa różne ideały dzięki którym można było zasłużyć sob [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:46 , Wyświetleń: 1914 , Ocena: 170, Głosów: 8, Autor: Mafej

Filozofia Średniowiecza.

Dla wielu Średniowiecze to zapewne jedynie epoka ciemnoty i zabobonu dominacji Kościoła, a ściślej mówiąc - kleru". Prawda jest taka: owszem, Średniowiecze to jedyny okres [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:01 , Wyświetleń: 10714 , Ocena: 3.82, Głosów: 54, Autor: Mafej

Którą pannę wybrałbym, gdybym był średniowiecznym rycerzem?

Jako średniowieczny rycerz, mając do wyboru za żonę, Danusię lub Jagienkę, musiałbym naprawdę dłużej się zastanowić. Żadna z nich nie jest wyraźnie gorsza. Każda z t [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:21 , Wyświetleń: 1644 , Ocena: 72.71, Głosów: 20, Autor: Mafej

"Bogurodzica"

"Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim. Jest utworem anonimowym. Przez długi czas miała charakter hymnu narodowego i t [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:32 , Wyświetleń: 2304 , Ocena: 1652, Głosów: 0, Autor: Mafej

Czy wieki średnie były rzeczywiście upadkiem kultury?

Rozważając zadany mi temat, doszedłem do wniosku, iż wieki średnie wcale nie były okresem upadku kultury. Można by wręcz rzec, że były one okresem jej rozwoju. Z upadkiem [...]

Dodano: 2008-11-22 10:52:47 , Wyświetleń: 1678 , Ocena: 73.27, Głosów: 21, Autor: Mafej

Ocena Tristana i Izoldy.

Tristan i Izolda najslynniejsza para kochanków sredniowiecza. Czesto zwani 'kochankami wszechczasów', co najdokladniej ich charakteryzuje. Tych dwoje polaczyla potezna namiet [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:58 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 68.56, Głosów: 17, Autor: Mafej

Karol Wielki - referat.

Karol Wielki urodził się 2 kwietnia 742 roku n.e. w Akwizgranie. Zwany jest także monarchą średniowiecz. Był sławny w boju i zasłużony na polu bitwy. Jego największym [...]

Dodano: 2008-11-22 15:42:59 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 41.52, Głosów: 41, Autor: Mafej

Sprawozdanie z powieści "Krzyżacy".

Autorem powieści "Krzyżacy" jest znany powieściopisarz Henryk Sienkiewicz. Książka ta została napisana w celu podtrzymania na duchu społeczeństwa. Powstała w XIX wieku. Si [...]

Dodano: 2008-11-22 15:43:44 , Wyświetleń: 3130 , Ocena: 19.7, Głosów: 85, Autor: Mafej

Miasto w średniowiecznej Europie.

Po upadku cesarstwa Rzymskiego nastąpił kryzys miast starożytnych, zwłaszcza na obszarach cesarstwa zachodnio-rzymskiego.Wzrost produkcji rolnej oraz rozwój rzemiosła ora [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:09 , Wyświetleń: 1496 , Ocena: 64.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Interpretacja wiersza "Posłuchajcie bracia miła".

"Posłuchajcie bracia mila..." to wiersz pochodzący z 2 połowy XV w., napisany w języku polskim. Utwór ten, zaliczany obok „Bogurodzicy" do arcydzieł liryki polskiego ś [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:10 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 110.86, Głosów: 13, Autor: Mafej

Ideał św. ascety na przykładzie Legendy o św. Aleksym

W panującej podczas średniowiecza ascezie najważniejsze było całkowite oddanie się Bogu. Asceta porzucał wszystko, co ziemskie i materialne. Zrzakał się majątku na rzecz [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:09 , Wyświetleń: 5769 , Ocena: 818.6, Głosów: 9, Autor: Mafej

Przygody pana Parsifala z punktu widzenia właściciela szkoły rycerskiej

Pan Karon jak zwykle wszedłuśmiechnięty do klasy.- No to dzisiaj mamy mój ulubiony temat-powiedział wesołym głosem- Parsifal-odpowiedzieli chórem przyszli rycerze

Dodano: 2008-12-04 23:59:28 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 133.8, Głosów: 9, Autor: majka100100

"Rycerze niezłomni" - daleko nam do nich czy blisko?

Średniowiecze wypracowało pewne wzorce osobowe, takie jak: wzorzec świętego, ascety, polegający na wyrzeczeniu się dóbr doczesnych, w celu dążenia do doskonałości oraz z [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:41 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 136.22, Głosów: 8, Autor: majka100100

Sprawozdanie z walki: Achillesa z Hektorem.

W dziesiątym roku wojny trojańskiej, gdy słońce górowało na niebie walka wielkiego Achillesa z ziemskim Hektorem początek swój miała. Śmierć Patroklosa pomszczona być m [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:13 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 45.84, Głosów: 30, Autor: majka100100

Człowiek, Bóg i natura w myśli, literaturze i sztuce.

Tabelka w załączniku [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:14 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 65.95, Głosów: 21, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?