Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Etos rycerza a dobro ojczyzny

Średniowieczny rycerz w sytuacji wyboru pomiędzy dwiema równorzędnymi wartościami Ojczyzna od zawsze pozostawała jedną z najważniejszych wartości dla człowieka. Już [...]

Dodano: 2008-10-09 12:38:06 , Wyświetleń: 1551 , Ocena: 25.81, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Różny czy podobny wizerunek średniowiecznego rycerza na podstawie "Dziejów Tristana i Izoldy" oraz "Pieśni o Rolandzie"

Ideał rycerza średniowiecznegoW średniowieczu, tak jak w każdej innej epoce, propagowano różne wzorce osobowe. Ukazywano między innymi wizerunek idealnego i nieskaziteln [...]

Dodano: 2008-10-09 12:39:04 , Wyświetleń: 5936 , Ocena: 209.53, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Obrazy i funkcje śmierci w kulturze i literaturze wieków średnich

Średniowiecze miało dość abstrakcyjne wyobrażenie śmierci. Istniał ona głównie jako ostatni etap życia wzorcowych bohaterów i sama w sobie nie budziła lęku. Z czasem j [...]

Dodano: 2008-10-10 11:37:32 , Wyświetleń: 10432 , Ocena: 944.65, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Porównanie idealnego rycerza starogreckiego i średniowiecznego.

Rycerz średniowieczny, aby zyskać miano idealnego musiał spełniać mnóstwo warunków. Przykładem takiego rycerza był Roland. Całkowicie oddany królowi Karolowi Wielkiemu b [...]

Dodano: 2008-10-10 19:18:11 , Wyświetleń: 4391 , Ocena: 149.2, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Jedna z przygód Zbyszka z Bogdańca.

Młody rycerz Zbyszko ze Bogdańca jeden z bohaterów wojny krzyżacko-litewskiej zakochał się w dwunastoletniej dziewczynie o imieniu Danusia.Akcja rozpoczyna się w gospodz [...]

Dodano: 2008-10-12 15:05:38 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 51.07, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Krótki List stylizowany

Jaśnie Wielmożny Książę piszę ten list prosząc uniżenie o zratowanie. Naszą chorągiew została zaatakowana przez watażków kozackich pod wodzą Chmielnickiego. Ich liczb [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:30 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 33.18, Głosów: 37, Autor: Michalk88

Moje wyspy szczęścia

Każdy człowiek ma Itakę, do której dąży. Podobnie wszyscy ludzie mają, powinni mieć, swoje wyspy szczęścia. Jedna osoba, na przykład z Alaski, chce mieć nową k [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:31 , Wyświetleń: 2406 , Ocena: 48.86, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Obrona Tristana i Izoldy

Uczucie, które połączyło Tristana i Izolde, było skutkiem straszliwej omyłki - oboje wypili napój miłosny nie dla nich przeznaczony. I to cudowne uczucie, jakim jest miło [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:32 , Wyświetleń: 11000 , Ocena: 630.04, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Kim jest asceta i czym jest asceza? Rozważania po Legendzie o św. Aleksym.

Po przeczytaniu Legendy o „św. Aleksym” oraz wypowiedzi historyków literatury asceza wydaje się rzeczą niewyobrażalną dzisiaj. Asceza wydaje się bowiem postawą [...]

Dodano: 2008-10-13 16:01:43 , Wyświetleń: 1836 , Ocena: 124.87, Głosów: 14, Autor: Michalk88

Średniowiecze - uniwersalny charakter kultury

Średniowiecze to okres w dziejach kultury europejskiej, za którego granicę uważa się na ogół rok 476 (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego), a za zakończenie rok 1492 (odkr [...]

Dodano: 2008-10-13 16:02:11 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 70.2, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Kraków - moje miasto w średniowieczu

„Tu wszystko jest Polską, każdy kamień i okruch każdy”- Stanisław Wyspiański KRAKÓW Moje miasto w średniowieczu. Miasto na pograniczu Wyżyny [...]

Dodano: 2008-10-14 19:39:02 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 168.75, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Czego mógłby się nauczyć współczesny człowiek od ludzi średniowiecza.

Średniowiecze jest epoką przez niektórych uważaną jako lata zacofania w sposobie myślenia i w tworzeniu. Inni z kolei doceniają je powołując się na wspaniałych twórców [...]

Dodano: 2008-10-15 12:35:29 , Wyświetleń: 1790 , Ocena: 64.56, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Blaski i mroki średniowiecza.

„Nie muszę mówić, że wszystkie problemy współczesnej Europy ukształtowały się, tak jak pojmujemy je dzisiaj w Wiekach Średnich... Średniowiecze jest naszym wiekiem [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:14 , Wyświetleń: 1799 , Ocena: 62.16, Głosów: 30, Autor: Michalk88

Ideał ascezy i świętości

Jaki cel przyświecał człowiekowi, który postanowił wstąpić na drogę ascezy? Na co mu to było i co w ten sposób osiągnął? Wiekuiste zbawienie? Tak! Jeżeli patrząc na [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:17 , Wyświetleń: 5589 , Ocena: 274.17, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Człowiek średniowiecza wobec Boga życia i śmierci

Głównym kierunkiem charrakteryzujścym epokę średniowieczną był teocentryzm. Uważano, że bóg jest w centrum wszechświata, , ma najwyższą władzę i należy wszystko pod [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:17 , Wyświetleń: 1807 , Ocena: 142.5, Głosów: 11, Autor: Michalk88

Człowiek współczesny wobec ideałów średniowiecza. (2)

Niezwykle fascynujące dla współczesnego czytelnika jest to, jak ogromną wiedzę o świecie i człowieku posiadali nasi przodkowie. Na przestrzeni wieków powstał pewien wzorze [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:18 , Wyświetleń: 1949 , Ocena: 83.11, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Pomimo głośnych protestów wróżki cofnąłeś zegar o kilka wieków w tył, jesteś rycerzem, czy poradzisz sobie ?

Był ciepły upalny dzień, na niebie nie widać było żadnej chmurki ani żadnego obłoczka. Wzięłam do ręki pierwszą lepszą książkę i poszłam do ogrodu. Nie pamiętam j [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:19 , Wyświetleń: 1231 , Ocena: 84.38, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Różne oblicza władzy od średniowiecza do oświecenia

Pisarze każdej epoki począwszy od starożytności, aż do oświecenia opisywali w swych utworach pewien model władcy. Wraz ze zmianą czasów zmieniały się cechy władców. Na [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:20 , Wyświetleń: 1436 , Ocena: 175.29, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Scharakteryzuj i oceń ideały życia spopularyzowane przez literaturę średniowiecza.

W okresie średniowiecza panował ustrój feudalny, społeczeństwo dzieliło się na klasy: duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo i chłopstwo. Tylko dwie pierwsze miały praw [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:21 , Wyświetleń: 1468 , Ocena: 41.33, Głosów: 29, Autor: Michalk88

Średniowiecze - okres ciemnoty, zacofania, „głębokiej nocy” czy epoka przemian, nowości i rozwoju?

Cały świat okryty w mroku. Dzień dniowi podobny, a noc nie wiele się od dnia różni. Spośród mgły, którą osnuty jest cały świat wyłaniają się wysokie, ale bardzo smu [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:22 , Wyświetleń: 1491 , Ocena: 63.33, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Rekonstrukcja brakujacego zakończenia "Legendy o św.Aleksym"

Wezwano ojca,by ujrzał syna swegoZatrwożyl się mocno, gdy ujrzal żebraka martwegoI trzymany w rękach przedmiot rzuciłBo żal tak wielki serce jego zasmuciłWe [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:57 , Wyświetleń: 1610 , Ocena: 100.5, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Rycerskość – tradycja przebrzmiała. Pieśń o Rolandzie.

Rozpatrując problem rycerskości na podstawie eposu „Pieśń o Rolandzie” musimy zastanowić się czy mamy brać pod uwagę przykład Rolada jako rycerza średniowiecz [...]

Dodano: 2008-10-19 13:38:43 , Wyświetleń: 6702 , Ocena: 788.31, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Wspólny motyw w utowrach : "Kwiatki z ogrodu świętego Franciszka" oraz "Przed Kazaniem" B.Obertyńskiej

W średniowiecznu istniały świecki oraz religijne wzorce - asceci i święci. Dzieła, które kontynuowały i propagowały wzorce osobowe nazywane są paranetycznymi.Asceta j [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:05 , Wyświetleń: 8891 , Ocena: 719.05, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Czy powieść „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza uczy historii?

Wydaje mi się, że tak.Przekonuje mnie do tego stwierdzenia wiele argumentów. Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego, jakim jest wykorzystanie przez autora różnych [...]

Dodano: 2008-10-19 13:39:14 , Wyświetleń: 29190 , Ocena: 1851.46, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Jestem świętym Franciszkiem patrzę na współczesny świat, co pochwalam co potępiam?

Jestem świętym Franciszkiem patrzę z nieba na współczesny świat, świat XXI wieku. Myślę, że świat mimo ogromnego postępu technicznego i dużo łatwiejszego życia ludzi [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:34 , Wyświetleń: 1574 , Ocena: 55.78, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Miłośc Tristana I Izoldy wzrusza mnie, śmieszy, oburza czy nudzi?

Tristan i Izolda są często nazywani „kochankami wszechczasów”. Uważam, że te słowa najdokładniej charakteryzują ich związek, ponieważ uczucie, które łączy [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:35 , Wyświetleń: 1386 , Ocena: 64.5, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Porównaj antyczne i średniowieczne wyobrażenia śmierci i zaświatów.

Co czeka mnie po śmierci? Czy jest to ostateczny koniec, czy też nie? A jeżeli nie, to gdzie trafię potem? Myślę, że te problemy były ważne dla ludzi żyjących zarówno w [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:36 , Wyświetleń: 6881 , Ocena: 1326, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Spotkałam jednego z bohaterów „Krzyżaków” – opowiadanie twórcze z dialogiem

Niedawno oglądałam filmową ekranizację powieści H. Sienkiewicza pt. „Krzyżacy”. Film bardzo mi się podobał i długo przed snem o nim rozmyślałam. Myślę, że [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:37 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 68.68, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Święty Aleksy i święty Franciszek - dwa oblicza ascety. Który z nich jest, twoim zdaniem, bliższy współczesnemu człowiekowi?

Temat wypracowania skłania do refleksji. Prowokuje do zadumy nad problemem moralnym człowieka. Zmusza wreszcie do odpowiedzi na pytanie, postawione w temacie wypracowania, czyli [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:07 , Wyświetleń: 1806 , Ocena: 31.1, Głosów: 49, Autor: Michalk88

Ideał osobowy Średniowiesza a postawa człowieka Renesansu

W Polsce ?redniowiecznej literatur? zajmowali si? niemal wy??cznie duchowni, oni bowiem posiadali odpowiedni stopie? wykszta?cenia i kultury literackiej oraz znali sztuk? pisania.< [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:08 , Wyświetleń: 5195 , Ocena: 272.55, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Motyw Śmierci w Średniowieczu.

Śmierci w sredniowieczu przedstawiona jest jako nieodlaczny i nieunikniony proces życia , dla ludzi zlych staje sie grozniejsza, bardziej okrutna, stanowi wstep do niekonczacego [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:09 , Wyświetleń: 2157 , Ocena: 27.97, Głosów: 69, Autor: Michalk88

Na podstawie „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i wiedzy o obyczajowości epoki wypowiedz się na temat pojęcia śmierci w średniowieczu.

Śmierć- czym jest? To pytanie zadaje sobie człowiek od bardzo dawna. Temat śmierci jest bardzo częsty w sztuce średniowiecznej. Myśl o niej nieustannie towarzyszyła artysto [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:27 , Wyświetleń: 1372 , Ocena: 75.38, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Ideały średniowieczne. Czy byłyby potrzebne dzisiaj?

Średniowiecze to epoka , w której główną wartością był Bóg , jednakże w której życie było także ważne , gdyż od ziemskiego „sprawowania” zależało nasz [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:20 , Wyświetleń: 24637 , Ocena: 2256.35, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Człowiek średniowiecza a człowiek XXI wieku.

Średniowiecze jest okresem w kulturze i sztuce przypadającym na czasy od XV do XV wieku. Dla nas ludzi XXI wieku jest epoką raczej odległą wręcz obcą, przez niektórych uwa [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:01 , Wyświetleń: 1579 , Ocena: 66.05, Głosów: 18, Autor: Michalk88

Cierpienie jako nierozłączny składnik ludzkiego życia

Cierpienie jest częścią ludzkiego życia. Każdy bez względu na to, jakie prowadzi życie wie, co to cierpienie. Ból i smutek towarzyszy wszystkim przez cały niemal czas, na [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:05 , Wyświetleń: 2246 , Ocena: 214.88, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Średniowiecze - opracowanie epoki. (2)

Nazwę średniowiecza (tj. wieków średnich - łac. Media tempora) wprowadzili twórcy renesansu; oznaczyli nią okres rozciągający się między epoką starożytną a nowymi cza [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:08 , Wyświetleń: 2173 , Ocena: 151.47, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Średniowieczni bohaterowie i ich postacie życiowe. Jak oceniasz je z punktu widzenia człowieka współczesnego.

Średniowieczna literatura nie tylko kreuje, ale i inspiruje do tworzenia wzorcowych wizerunków człowieka. Głównie przez nią powstały trzy podstawowe wzorce bohatera średnio [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:51 , Wyświetleń: 1623 , Ocena: 68.75, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Romanizm

Narodziny i zasięg RomanizmuNie możemy z całą pewnością powiedzieć, gdzie narodziła się sztuka romańska. Francuzi twierdzą na ogół, że na ich ziemi. Francuscy ucz [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:13 , Wyświetleń: 1839 , Ocena: 34.2, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Św.Franciszek - "Dlaczego zdaniem poety otaczający nas świat udziela nam lekcji pokory?"

Święty Franciszek pochodził z Asyżu, był synem bogatego kupca, toteż sądzono, iż przejmie on w przyszłości „rodzinny interes”. Stało się jednak zupełnie in [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:14 , Wyświetleń: 1580 , Ocena: 55.32, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Jacy byli nasi średniowieczni przodkowie? – charakterystyka zbiorowości na podstawie polskiej literatury średniowiecznej.

Przyjmuje się, że średniowiecze trwało w Polsce od X wieku do końca wieku XV, czyli od powstania państwa polskiego i przyjęcia chrztu w roku 966. Z tego okresu nie pozostał [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:25 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 386.5, Głosów: 3, Autor: Michalk88

Którą panną chciałabym być? (Danusią czy Jagienką?)

Mając do wyboru, którą panną chciałabym być Danusią czy Jagienką musiałam się naprawdę długo zastanawiać. Żadna z nich nie jest wyraźnie gorsza. Każda z dziewcząt [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:30 , Wyświetleń: 2128 , Ocena: 177.44, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Czyja postawa jest tobie blisza: św. Franciszka czy Harpagona?

Bliższa jest mi postawa św.. Franciszka.Święty Franciszek jest jedną z najbardziej znanych postaci w hagiografii chrześcijańskiej, kochany i podziwiany w całym świecie [...]

Dodano: 2008-10-21 11:33:12 , Wyświetleń: 26149 , Ocena: 1822, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Bóg, czas i śmierć w średniowieczu

Rodzimy się, zaczynamy oddychać, a nawet się dławić. Egzystujemy. Czyż nie jest to najwspanialsza i jednocześnie najtragiczniejsza zagadka naszego trwania? Co nas zmusza do [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:54 , Wyświetleń: 2894 , Ocena: 214.54, Głosów: 23, Autor: Michalk88

Wpływ średniowiecznej filozofii i ideologii na charakter średniowiecza (ocena).

Średniowiecze to epoka odległa od naszych czasów. Trwała długo (od V do XV w., w Polsce od X do XV w.), była złożona i niejednolita. Dystans czasowy powoduje, że wiedzę o [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:55 , Wyświetleń: 1322 , Ocena: 49.67, Głosów: 26, Autor: Michalk88

Czym jest średniowiecze dla współczesnych pisarzy (Andrzejewski, Eco i inni)? Czym jest dla Ciebie? Przedstaw swoją opinię i odpowiednie argumenty.

Współcześni pisarze belerystyczni często sięgają do motywów średniowiecznych, choć nie zawsze tworzą w ten sposób powieści historycznych. Ich intencją jest raczej ukaz [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:02 , Wyświetleń: 24733 , Ocena: 2193.06, Głosów: 17, Autor: Michalk88

Czy we współczesnym świecie istnieje miejsce dla dworskiego ideału miłości?

Podejmując się próby odpowiedzi na tak postawione pytanie należy stwierdzić, iż miłość ciągle istnieje. Oznacza to, że ludzie się kochają, często pokonując przeróż [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:01 , Wyświetleń: 24381 , Ocena: 1776.24, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Oceń postawę Rolanda - dlaczego idealny rycerz nie chcial użyć rogu-rozprawka.

Tak jak w każdej epoce dziejów Ziemi, tak i w Średniowieczu powstały pewne wzory ludzkich cech, do których dążył każdy, tak kształtował swą osobowość by je osiągną [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:02 , Wyświetleń: 7404 , Ocena: 561.75, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Różne postawy religijne na podstawie tekstów średniowiecza

Historia i kultura średniowiecznej Europy była uważana za dorobek ciemnych ludzi, nie doceniających dokonań swoich przodków. Jednak patrzenie na średniowiecze, przez pryzmat [...]

Dodano: 2008-10-21 18:08:03 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 136.11, Głosów: 8, Autor: Michalk88

Jak ludzie średniowiecza wyobrażali sobie śmierć i jakie odczucia, skojarzenia, refleksje ona w nich wywoływała?

Większość wydanych i pisanych utworów w średniowieczu była anonimowa. Tematem dzieł było życie duchowne człowieka wierzącego w Boga. Przedstawiały go w chwilach śmierc [...]

Dodano: 2008-10-22 20:00:19 , Wyświetleń: 1875 , Ocena: 118.38, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Interpretacja słów Hamleta "Być albo nie być; oto jest pytanie".

„ Być albo nie być; oto jest pytanie”. Ten sławny cytat pochodzi z „Hamleta” Williama Szekspira. Słowa te wypowiedziane przez bohatera tytułowego, moż [...]

Dodano: 2008-10-23 12:15:31 , Wyświetleń: 2282 , Ocena: 87.77, Głosów: 29, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?