Strona główna » Liceum » Język polski » średniowiecze


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Najdawniejsze zabytki języka polskiego Zabytki języka a zabytki literatury

Niewiele tekstów średniowiecznych zachowało się do naszych czasów, a te, które znamy, to skarby kultury, starannie przechowywane w specjalnych działach bibliotek i pieczoło [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:49 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 141.8, Głosów: 9, Autor: ew.la

Przykłady swiętych w różnych epokach

Słowo “święty” jest najczęściej kojarzone z czymś wzniosłym, szlachetnym i wzbudza szczególne uczucia. Kim są święci ludzie i co ich charakteryzuje? Czy są [...]

Dodano: 2008-03-07 19:33:46 , Wyświetleń: 1572 , Ocena: 94.81, Głosów: 15, Autor: ew.la

Jak oceniasz z punktu widzenia człowieka współczesnego postawy życiowe bohaterów średniowiecznych ?

Średniowiecznej literaturze patronował duch paranezy (z grec. parainesis-zachęta ) – to ona właśnie inspirowała do tworzenia wzorcowych wizerunkównp. świętego , [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:07 , Wyświetleń: 2005 , Ocena: 123.57, Głosów: 13, Autor: ew.la

Krzyż i miecz – symbole epoki średniowiecza

Średniowiecze trwało w Europie od IV/V w n.e. do XV w , a w Polsce od X do XV wieku. W społeczeństwie średniowiecznym panowała hierarchia. Szczytowe miejsce zajmowały dwa st [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:47 , Wyświetleń: 1663 , Ocena: 135, Głosów: 10, Autor: ew.la

Kto ma racje Antygona czy Kreon?

Wysoki sądzie! Dzisiaj stoimy tutaj aby dokonać wyboru, kto ma racje, Antygona, czy Kreon? Chciałbym przedstawić zarzuty na króla i stanąć w obronie Antygony! Wszyscy zn [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:59 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 48.1, Głosów: 29, Autor: ew.la

Roland jako ideał rycerza średniowiecznego

Idealny rycerz w Średniowieczu musiał spełniać mnóstwo warunków. Najważniejszym z nich była miłość do Boga i swojego władcy. W przypadku Rolanda tym panem był Karol Wi [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:00 , Wyświetleń: 9843 , Ocena: 121.96, Głosów: 75, Autor: ew.la

Pieśń o Rolandzie

Roland jest rycerzem i żyje w Francji. Dzierży tytuł hrabiego nadany mu przez Karola Wielkiego za wibytne zasługi względem ojczyzny. Ryycerz jest jego siosttrzeńcem. Karol w [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:05 , Wyświetleń: 17511 , Ocena: 231.38, Głosów: 46, Autor: ew.la

Quo vadis (1)

I . Geneza utworu 1.Rozczytywanie się pisarza w łacińskich utworach starożytnych , szczególnie Tarcyta2.Odbywanie wielu podróży do Rzymu ,zwiedzanie zabytków, wędr [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:32 , Wyświetleń: 2333 , Ocena: 10.98, Głosów: 193, Autor: pawlukewa

Streszczenie adaptacji powieści H. Sienkiewicza

Rycerz ślubuje dziewczynie miłość i zemstę za krzywdę - Krzyżacy zabili jej matkę. Akt miłosnej przysięgi, wplątany w wojenny konflikt z zakonem krzyżackim, przeradza s [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:14 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 127.67, Głosów: 8, Autor: pawlukewa

Idea wzoru do naśladowania-władcy na podstawie "Kroniki" Galla Anonima

Na początek słów kilka o autorze naszej (polskiej) kroniki. A więc Gall Anonim jest postacią definitywnie tajemniczą. Współcześni wiedzą o nim tylko tyle iż przybył do [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:22 , Wyświetleń: 7227 , Ocena: 493.83, Głosów: 22, Autor: pawlukewa

Cechy poetyki w średniowieczu

3.1 CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZA1. alegoryczność2. plastyczność, zmysłowość3. idealizacja świata3.2 NAWIĄZANIA W LITERATURZE EPOK PÓŹNIEJSZYCHR [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:49 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 62.13, Głosów: 23, Autor: pawlukewa

Wzorce parenetyczne

1.1 ASCETA żyje w ubóstwie przyjmuje pogardę i cierpienie z pokorą ucieka od sławy, rozgłosu modli się do Boga um [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:49 , Wyświetleń: 24638 , Ocena: 593.77, Głosów: 60, Autor: pawlukewa

Najdawniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego.

1. „Geograf bawarski” IX w. - spis nazw polskich plemion2. „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod o [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:50 , Wyświetleń: 1571 , Ocena: 82.69, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Wizja piekła w świetle różnych tekstów kultury

Piekło od wieków nas intryguje i zmusza do przemyśleń. Wizja piekła zmienia się w toku historii ludzkości, wraz z nastawaniem nowych epok, zmianą stosunku do życia czy te [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:32 , Wyświetleń: 23044 , Ocena: 5723.67, Głosów: 5, Autor: pawlukewa

"Boska Komedia" - dzieło przełomu wieków.

„Boska Komedia” to bez wątpienia największe dzieło Dantego Alighieri – trzynastowiecznego pisarza włoskiego. W czasie powstawania utworu właśnie we Włoszec [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:44 , Wyświetleń: 1645 , Ocena: 75.33, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Dzielność a szaleństwo to są dwie różne rzeczy

W ,,Słowniku synonimów" dzielność określana jest jako : ,,męstwo, odwaga, waleczność, bitność, wojowniczość, chwackość, zawadiackość, zuchwałość, przebojowość, [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:27 , Wyświetleń: 1506 , Ocena: 75.57, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Średniowiecze epoką krzyż i miecza (1)

W roku upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli mniej więcej w połowie V wieku w Europie zostaje zapoczątkowana nowa epoka - Średniowiecze. Nazwa ta została wprowadzona przez twórc [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:58 , Wyświetleń: 1951 , Ocena: 112.13, Głosów: 15, Autor: pawlukewa

Dzieje Tristana I Izoldy (1)

Rycerz Tristan jest siostrzeńcem króla Marka. Władca poleca mu sprowadzić na dwór Jasnowłosą Izoldę. Matka jej chce, aby córka była szczęśliwa, dlatego w przeddzień wy [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:50 , Wyświetleń: 1745 , Ocena: 32.92, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Cechy poetyki średniowiecznej

CECHY LITERATURY ŚREDNIOWIECZA alegoryczność plastyczność, zmysłowość idealizacja świata NAWIĄZANIA W LITERATURZE EPOK PÓŹNIEJSZYCH“Bema pami [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:55 , Wyświetleń: 1581 , Ocena: 67.05, Głosów: 18, Autor: pawlukewa

"Dzieje Tristana i Izoldy" - pytania i odpowiedzi.

1. Krótkie streszczenieKról Marek wysłał swojego siostrzeńca Tristana do Irlandii aby przywiózł mu piękną Izoldę, którą chciał poślubić. Królowa dała swojej s [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:45 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 70.45, Głosów: 21, Autor: pawlukewa

Ideały epoki - święci.

Hagiografia-"żywoty świętych" dla świętych? Idealne wzorce dla pobożnych czy raczej unikaty-" wyborowy korpus, który bronił stale od wewnątrz zagrożonych fortpoczt ch [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:48 , Wyświetleń: 12702 , Ocena: 322.44, Głosów: 61, Autor: pawlukewa

Człowiek wobec Boga, życia i smierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.

Jak to zwykle bywa z epokami, średniowiecze, renesans i barok bardzo różnie podchodziły do pewnych wartości. Tak było także w przypadku tytułowych Boga, życia i śmierci.< [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:05 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 163.82, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Sztuka romańska i sztuka gotycka

Styl romański powstał na zachodzie Europy w końcu X wieku i przetrwał do końca XIII wieku.Dzięki wyprawom krzyżowym zaznaczyła również swą obecność na Bliskim Wschodz [...]

Dodano: 2008-03-30 10:09:39 , Wyświetleń: 4839 , Ocena: 41.92, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

"Bogurodzica" jako najstarsza polska pieśń religijna

Jednym z najwcześniejszych a zarazem najbardziej ważnych utworów w języku polskim jest pieśń "Bogurodzica " nieznanego autora . Jest to w zasadzie pieśń kościelna , któr [...]

Dodano: 2008-03-31 10:38:04 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 84.1, Głosów: 19, Autor: pawlukewa

Krzyż i miecz symbolami epoki średniowiecza

W wyniku podziału Cesarstwa Rzymskiego na Zachodniorzymskie i Wschodniorzymskie u schyłku starożytności ( 395 rok p.n.e. ) Europa rozpadła się na dwa odrębne kręgi kulturow [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:42 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 75.5, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

Wzory ideowe epoki średniowiecza

Każda epoka tworzy własne , zgodne ze swoją ideologią wzory zachowań ludzkich i stara się je upowszechniać . Mogą one mieć charakter ogólny , powszechny , bądź elitarny [...]

Dodano: 2008-03-31 13:28:43 , Wyświetleń: 22041 , Ocena: 1842.47, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Charakterystyka niektórych utworów średniowiecznych.

„PIEŚŃ O ROLANDZIE”.- nowożytny epos rycerski, uznany za narodową epopeję francuską- pierwotnie napisana jako wiersz potem przełożona na prozę- cha [...]

Dodano: 2008-04-02 08:58:49 , Wyświetleń: 5108 , Ocena: 723.6, Głosów: 9, Autor: pawlukewa

Bogurodzica- charakterystyka dzieła.

Bogurodzica- najstarsza polska pieśń religijna, pochodzi prawdopodobnie z XIII w, a autorem prawdopodobnie jest św. Wojciech. Najstarszy polski tekst poetycki drukowany w 1506 r [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:09 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 40.96, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Elitarna odmiana rycerza doskonałego - wzór władcy

Wzór dobrego władcy stanowił elitarną odmianę ideału rycerza. Władca to potężny, waleczny bohater i jednocześnie mądry, sprawiedliwie rządzący feudał. Za jego rządó [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:30 , Wyświetleń: 1543 , Ocena: 49.5, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Tolerancja w dawnej Polsce.

Minęły karnawałowe szaleństwa, jeszcze w głowie brzmi muzyka ostatniej zabawy. Przed lekcją języka polskiego spotyka się dwóch uczniów. Jeden z nich, kompletnie nie przyg [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:12 , Wyświetleń: 1533 , Ocena: 32.45, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Średniowiecze epoką kontrastów

Chciałbym przedstawić Epokę średniowiecza trwałającą przez ok. 1000 lat, czyli od V do XV w., a raczej informacje i częściowo własne rozważania na temat stosunków społ [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:14 , Wyświetleń: 1939 , Ocena: 49.84, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Romański i gotycki Kraków

Romański i gotycki KrakówWstęp „Ziemia Bulunia1 jest krajem uczonych i studiujących wiedzę. Miasta jej są kwitnące i o licznej ludności. Do miast jej należ [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:16 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 48.85, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

Roland-bohater czy szaleniec?

Tematem eposu „Pieśń o Rolandzie” jest wyprawa wojenna Karola Wielkiego-władcy Franków na Hiszpanię, która była opanowana przez Saracenów, wyznawców Mahometa. [...]

Dodano: 2008-04-04 10:06:54 , Wyświetleń: 7490 , Ocena: 386.27, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

Można powiedzieć, iż polskie piśmiennictwo rozwijało się od X i XI wieku, kiedy to na ziemie polskie przybywali liczni mnisi, duchowni i misjonarze. Tworzyli oni liczne kroni [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:02 , Wyświetleń: 1997 , Ocena: 79.95, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

"Polegać jak na Zawiszy" - zwrot wyrażający istotę etosu rycerskiego

Prawdziwy rycerz służył ojczyźnie, jego obowiązkiem była stała gotowość służenia Rzeczpospolitej, całkowite oddanie ojczyźnie i królowi, który był uosobieniem najsz [...]

Dodano: 2008-04-04 10:19:48 , Wyświetleń: 1588 , Ocena: 76.29, Głosów: 16, Autor: pawlukewa

Jeden z bohaterów opowiadania Marka Hłaski powiedział, że we współczesnym swiecie nie ma miejsca dla prawdziwej miłosci.

Tristan i Izolda byli sredniowieczną parą kochanków, których historia kończy się tragicznie. Dla tych bohaterów najważniejsza była miłosć. Spotykali się potajemnie, a u [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:13 , Wyświetleń: 1425 , Ocena: 49.5, Głosów: 27, Autor: pawlukewa

O budowaniu nastroju w tekście literackim, na podstawie fragmentu "Pana Wołodyjowskiego"

Czytając różnorodną literaturę, niejednokrotnie zauważałem, że moje pięści są zaciśnięte, że zagryzam wargi, a serce bije mi szybciej... Właśnie. Jak wywołać w cz [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:40 , Wyświetleń: 27359 , Ocena: 3785.18, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Współczesny rycerz - jak go sobie wyobrażasz

Każda epoka posiadała swojego idealnego bohatera.Taka postać stawała się głównym tematem wielu dzieł artystycznych, a także stanowiła niedościgniony wzorzec do naś [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:42 , Wyświetleń: 22444 , Ocena: 995.52, Głosów: 32, Autor: pawlukewa

Od Hektora do... – różne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy

Rycerstwo jako stan ukształtowało się w epoce średniowiecza. Była to elitarna warstwa społeczeństwa feudalnego , która wytworzyła swoisty styl życia, etykę i ceremoniał [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:43 , Wyświetleń: 9390 , Ocena: 1302.36, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Wszystkie daty z histori od 622 do 1370

622-625-utworzenie państwa Samona w trakcie walk z Awarami(Morawy, kotlina Czeska, tereny nad Salą i górna Łabą680-Bułgarzy pod wodzą Asparuch przekraczają Dunaj i zac [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:20 , Wyświetleń: 22853 , Ocena: 1254.17, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

Pojęcia ze średniowiecza

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd; Cech- organizacja zrzeszajaca rzemieślników z jednej lub pokrewn [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:20 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 42.38, Głosów: 38, Autor: pawlukewa

Gotyk w Krakowie

RatuszWieża ratuszowa jest ocalałą częścią gotyckiego ratusza z przełomu XIII/XIV wieku, zburzonego z początkiem XIX wieku. W jego rozległych podziemiach, które zacho [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:18 , Wyświetleń: 2130 , Ocena: 29.63, Głosów: 62, Autor: pawlukewa

Porównanie dwóch kreacji Maryi na podstawie „Bogurodzicy” i „Lamentu świętokrzyskiego”.

.Porównanie dwóch kreacji Maryi na podstawie „Bogurodzicy” i „Lamentu świętokrzyskiego”.I Portret Maryi w „Bogurodzicy”Do Maryi odno [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:05 , Wyświetleń: 5136 , Ocena: 328.95, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – omów genezę i literackie realizacje ( na wybranym przykładzie ).

.Scharakteryzuj średniowieczną hagiografię – omów genezę i literackie realizacje ( na wybranym przykładzie ).Hagiografia – to żywotopisarstwo świętych, ży [...]

Dodano: 2008-04-08 21:03:07 , Wyświetleń: 1572 , Ocena: 44.31, Głosów: 28, Autor: pawlukewa

Śmierć (2)

Śmierć. Śmierć. Śmierć. Co za ukrytą moc ma w sobie to słowo, że na jego dźwięk, truchleje nam serce, tysiące myśli przebiegają nam przez głowę? Chyba nikt nie zna [...]

Dodano: 2008-04-08 21:04:49 , Wyświetleń: 1876 , Ocena: 18.5, Głosów: 95, Autor: pawlukewa

Przedsaw średniowieczne wzorce osobowe zawarte w znanych ci utworach epoki.

Przedsaw średniowieczne wzorce osobowe zawarte w znanych ci utworach epoki.Na podstawie poznanej literatury średniowiecza mżemy mowić o trzech wzorcach osobowych(czyli ide [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:09 , Wyświetleń: 2032 , Ocena: 86.03, Głosów: 31, Autor: pawlukewa

Świat godzien pochwały na podstawie hymnu św.Franciszka

Świat godzien pochwały ukazany w hymnie św. Franciszka, to świat stworzony przez Boga, nie zmieniony przez człowieka. W świecie idealnym ludzie żyją pobożnie i w zgodzie z [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:14 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 55.35, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Kartka z pamiętnika średniowiecznego ascety

Gdy się obudziłem, słońce dopiero zaczynało wynurzać się zza horyzontu. Dzień zapowiadał się ciepło i pogodnie. Przywdziałem więc mój wór pokutny i wyruszyłem w dro [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:17 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 60.48, Głosów: 20, Autor: pawlukewa

Analiza artystyczna i językowa „Bogurodzicy”.

Bogurodzica to najdawniejsz polska pieśń religijna. Czas powstania jest do dzisiaj wielka zagadką, zarówno dla literaturoznawców, jak i muzykologów. Przyjmuje się, że utwó [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:22 , Wyświetleń: 1490 , Ocena: 33.5, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Przyznaje rację... Antygonie

Antygona - główna bohaterka tragedii Sofoklesa to kobieta odwazna, niugięta, ale również bardzo wrażliwa i uczuciowa.W sporze między nią a Kreonem zdecydowanie przyznaję [...]

Dodano: 2008-04-12 08:52:44 , Wyświetleń: 92371 , Ocena: 2438.74, Głosów: 49, Autor: tom

1 2 3 4 5 6 7 8 9


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?